Служба у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації
Анонси
Запобігання проявам коррупції

Назад

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Служби у справах дітей
обласної державної адміністрації
27.03.2017 року № 9

ПЛАН ЗАХОДІВ
Служби у справах дітей облдержадміністрації
на виконання  «Антикорупційної програми Чернігівської обласної державної адміністрації на 2017 рік» затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.02.2017 № 100

Корупційні
ризики

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, навчання, поширення інформації щодо Програми, інші спрямовані на запобігання корупції заходи

Відповідальні за виконання

Строк виконання та необхідні ресурси

1. Неповідомлення у передбачених Законом випадках, порядку чи прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів

1.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед державних службовців Служби у справах дітей облдержадміністрації (далі – ССД ОДА) щодо заборон і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством стосовно відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією

 

Постійно

1.2. Попереджувати державних службовців ССД ОДА про передбачену Законом адміністративну та дисциплінарну відповідальність за неповідомлення у встановлених законом випадках та порядку про наявність реального конфлікту інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів

 

Під час призначення на посади
та проведення навчання

2. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

2.1. Довести до відома державних службовців ССД ОДА передбачені Законом України «Про запобігання корупції» та іншими вимогами чинного законодавства обмеження щодо суміщення з іншими видами діяльності

 

Під час призначення на посаду та проведення навчання

2.2. Забезпечувати виконання правил етичної поведінки державними службовцями ССД ОДА

 

Постійно

3. Одержання подарунків службовою особою

3.1. Забезпечити належне функціонування телефонних лінії, офіційного сайту ССД ОДА для повідомлень викривачами, працівниками та іншими громадянами про порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції»

 

Постійно

3.2. Забезпечити невідкладну реєстрацію заяв та скарг громадян, що надходять до ССД ОДА їх повний та всебічний їх розгляд

 

Постійно

3.3. Забезпечити належне виконання вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації», об’єктивний розгляд згідно з визначених термінів, недопущення безпідставних відмов, перешкоджання у доступі громадян до публічної інформації

 

Постійно

4. Порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне подання та неподання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, декларування недостовірної інформації.

4.1. Довести до відома державних службовців ССД ОДА, відомості стосовно настання кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності передбачено вимогами чинного законодавства за умисне неподання декларацій, несвоєчасне подання, декларування недостовірної інформації е-декларацій, неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані та про відкриття рахунку у банку-нерезиденті у передбачений Законом строк.

 

Згідно з термінами визначеними чинним законодавством

4.2. Проводити навчання з державними службовцями ССД ОДА щодо дотримання антикорупційного законодавства.

 

Постійно згідно з графіком

 

4.3. Інформувати посадових осіб центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м.м. Ніжин, Чернігів, с. Хмільниця Чернігівський район) про вимоги антикорупційного законодавства.

 

Згідно з термінами визначеними чинним законодавством

5. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

5.1. Вживати передбачені Законом заходи щодо припинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення з обов’язковим інформуванням спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 

Відповідно до законодавства

5.2. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або припису Національного агентства з питань запобігання корупції, розпорядження голови облдержадміністрації, наказу начальника ССД ОДА забезпечити (у разі необхідності) проведення службового розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України стосовно державних службовців ССД ОДА.

 

Відповідно до законодавства

5.3 Вживати заходів для покращення взаємодії з інститутами громадянського суспільства в частині проведення консультацій з громадськістю щодо прийняття рішень, сприяння проведенню громадськістю заходів щодо запобігання корупції.

 

Постійно

6. Зловживання владою або службовим становищем, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, незаконне збагачення.

6.1. Попередити працівників ССД ОДА про кримінальну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень з обов’язковим наведенням санкцій статей Кримінального кодексу України про подальше звільнення з посади, строки покарання, наявність судимості та конфіскацію майна виключно за вмотивованим рішення суду, що набрало законної сили.

 

Під час прийняття на роботу, проведення занять згідно з графіком

6.2. Проводити роз’яснювальну роботу із запобігання та виявлення корупції у ССД ОДА, брати участь у проведенні службових розслідувань у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

 

Постійно під час виконання службових завдань

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника служби у справах дітей облдержадміністрації
22 грудня 2014 року № 46

 

 
                                                     П Л А Н
заходів щодо запобігання і протидії корупції в Службі у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації на 2015 рік


п/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

1

2

3

4

І. Організаційні заходи

  •  

Проаналізувати роботу з профілактики корупції у 2014 році та розглянути її результати на нарадах в Службі у справах дітей облдержадміністрації.

Лютий-березень 2015 року

 

  •  

Забезпечити своєчасне інформування Національного агентства з питань державної служби щодо державних службовців Служби у справах дітей облдержадміністрації, які звільнені у зв`язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення.

Упродовж року

 

  •  

Надавати обласній державній адміністрації:
- аналітичну інформацію щодо виконання антикорупційного законодавства України за перше півріччя 2015 року.

До 5 серпня 2015 року

 

- аналітичну інформацію щодо виконання Закону України «Про запобігання корупції» за друге півріччя 2015 року.

До 5 лютого 2016 року

  •  

Інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 червня 2013 року № 231 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення».

Щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу

 

  •  

Забезпечити своєчасне надання облдержадміністрації звітів про декларування доходів державних службовців за 2014 рік.

До 30 квітня 2015 року

 

  •  

З метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями в Службі у справах дітей облдержадміністрації продовжити заходи із запровадження електронного цифрового підпису.

Упродовж року

 

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Забезпечувати проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів Служби у справах дітей облдержадміністрації.

Упродовж року

 

2.2.

Провести підготовчу роботу до здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів шляхом:

 • усунення особи від виконання завдань;
 • застосування зовнішнього контролю за виконанням завдання;
 • обмеження доступу особи до певної інформації;
 • перегляд обсягу службових повноважень особи;
 • переведення особи на іншу посаду.

Перший квартал 2015 року

 

ІІІ. Здійснення контролю за цільовим використанням
бюджетних  коштів та державного майна

3.1.

Розглядати на нарадах питання щодо попередження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері. За результатами розгляду визначати конкретні заходи, спрямовані на усунення недоліків.

Упродовж року

 

3.2.

Посилити контроль за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів. Вживати заходів щодо створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері.

Упродовж року

 

ІV. Підвищення рівня правової освіти з питань попередження
та профілактики корупційних проявів

4.1.

Забезпечити вивчення державними службовцями Служби у справах дітей облдержадміністрації положень Закону України «Про запобігання корупції».

Перший квартал 2015 року

 

4.2.

Забезпечити згідно з погодженим з облдержадміністрацією, обласною радою та Національним агентством України з питань державної служби планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців Служби у справах дітей облдержадміністрації, ґрунтовне вивчення оновленого антикорупційного законодавства України.

Упродовж року

 

4.3.

Продовжити проведення внутрішніх навчань з питань запобігання і протидії проявам корупції в Службі у справах дітей облдержадміністрації.

Упродовж року

 

4.4.

Забезпечити, при наявності відповідного фінансування, підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-ІV категорій, відповідальних за запобігання корупційним проявам, в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Упродовж року

 

 

Назад