Служба у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації
Анонси
Запобігання проявам коррупції

Назад

Закон України Про запобігання корупції.rtf

Відповідальний, щодо запобігання корупції в Службі у справах дітей облдержадміністрації

Відповідальна особа
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посада

Контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, факс, телефон)

Железний Станіслав Анатолійович

заступник начальника Служби у справах дітей облдержадміністрації - начальник відділу захисту прав дитини та розвитку сімейних форм виховання

14000
м. Чернігів,
пр.Миру, 19,каб.2
т.67-46-38
ssd_post@cg.gov.ua

Звертаємо увагу викривачів на те, що про корупційні правопорушення та інші службові зловживання з боку посадових осіб та працівників Служби у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації, Ви можете повідомити письмово за адресою: 14000, м.Чернігів, пр.Миру , 19 або звернутися електронним листом на адресу ssd_post@cg.gov.ua чи за телефонами: (0462)67-46-38

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начальника Служби у справах дітей облдержадміністрації
03.05.2018р. № 13

План заходів Служби у справах дітей облдержадміністрації, спрямованих на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням


Заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням

Відповідальні за виконання

Строк виконан-ня

1. Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців Служби у справах дітей облдержадміністрації щодо заборон і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством та щодо відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.

 

протягом року

2. Проведення роботи щодо попередження про передбачену законодавством адміністративну та дисциплінарну відповідальність за неповідомлення у встановлених законом випадках та порядку про наявність реального конфлікту інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

під час призначен-ня на посади
та проведен-ня навчання протягом року

3. Довести до відома службовців та посадових осіб передбачені Законом України «Про запобігання корупції» та іншим законодавством обмеження щодо суміщення з іншими видами діяльності.

 

під час призначення на посаду та проведен-ня навчання
протягом року

4. Забезпечувати виконання правил етичної поведінки державними службовцями.

 

протягом року

5. Забезпечити належне функціонування телефонних ліній, офіційного сайту для повідомлень викривачами, працівниками та іншими громадянами про порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції», вчинені іншою особою.

 

протягом року

 

6. Забезпечити невідкладну реєстрацію заяв та скарг громадян, що надходять до Служби у справах дітей облдержадміністрації, та повний всебічний їх розгляд.

 

 

протягом року

 

7. Забезпечити належне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», недопущення безпідставних відмов, перешкоджання у доступі громадян до публічної інформації.

протягом року

8. Довести до відома державних службовців відомості стосовно настання кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності передбаченої вимогами чинного законодавства за умисне неподання декларацій, несвоєчасне подання, декларування недостовірної інформації, неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Згідно з термінами визначеними чинним законодавством

9. Проводити навчання з державними службовцями Служби у справах дітей облдержадміністрації щодо дотримання антикорупційного законодавства.

протягом року згідно з графіком

10. Інформувати посадових осіб Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей  (м.Ніжин, м.Чернігів, с.Хмільниця Чернігівського району) про вимоги антикорупційного законодавства.

Згідно з термінами визначеними чинним законодавством

11. Вживати передбачені законодавством заходи щодо припинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення з обов’язковим інформуванням спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 

Відповідно до законодавства

  1. Вживати заходів для покращення взаємодії з інститутами громадянського суспільства в частині проведення консультацій з громадськістю щодо прийняття рішень, сприяння проведенню громадськістю заходів із запобігання корупції.

протягом року

13. Попереджати працівників Служби у справах дітей облдержадміністрації про кримінальну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень з обов’язковим наведенням санкцій статей Кримінального кодексу України про подальше звільнення з посади, строки покарання, наявність судимості та конфіскацію майна виключно за вмотивованим рішення суду, що набрало законної сили.

 

під час прийняття на роботу, проведен-ня занять згідно з графіком
протягом року

14. Проводити роз’яснювальну роботу із запобігання та виявлення корупції у Службі у справах дітей облдержадміністрації, брати участь у проведенні службових розслідувань у випадках, передбачених ЗУ «Про запобігання корупції».

протягом року під час виконання службових завдань

 

 

План заходів на виконання Антикорупційної програми на 2017 рік.docx

План заходів щодо запобігання та протифії корупції на 2015 рік.docx

Назад