Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
План роботи на І квартал 2016 року

Назад

П Л А Н

роботи Служби у справах дітей облдержадміністрації
на І-ий квартал 2016 року

1. Колегії, наради, семінари, засідання
1.1. Забезпечити проведення семінару-           лютий                Олифіренко Ю.І.
тренінгу: «Протидія торгівлі людьми та                                            Пономаренко О.В.
жорстокому поводженню щодо дітей»
для представників органів виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування Чернігівського району області
1.2. Підготувати матеріали до засідання                  березень             Железний С.А.
координаційної ради у справах дітей                                        Олифіренко Ю.І.
при облдержадміністрації з питань:                                                    Пономаренко О.В.
- про стан роботи із забезпечення права
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, на виховання та розвиток у сімейному
оточенні;
- про стан забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування в закладах
системи освіти;
- про стан профілактики кримінальних та адміністративних
правопорушень серед дітей.
2. Організаційне забезпечення реалізації
відповідних напрямів обласних програм та
заходів
2.1. Підготувати та направити райдержадміністраціям,
Ніжинській, Новгород-Сіверській, Прилуцькій міським
радам, Деснянській, Новозаводській районним у
м. Чернігові радам для проведення відповідної роботи:
- інформацію про рух контингенту                                   січень -       Олифіренко Ю.І.
вихованців центрів соціально-психологічної            лютий      Пономаренко О.В.
реабілітації дітей у розрізі районів та міст
області за підсумками 2015 року;
- аналітичну довідку про влаштування дітей-сиріт лютий        Железний С.А.
та дітей, позбавлених батьківського піклування                                   Хоменко О.В.
до сімейних форм виховання за результатами 2015 року          Гавриль О.А.
у розрізі районів та міст області;
- проект доручення керівництва обласної               лютий        Железний С.А.
державної адміністрації щодо прогнозованих                                     Гавриль О.А.
показників влаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, в
прийомні сім’ї дитячі будинки сімейного типу
у районах та містах області впродовж 2016 року
2.2. Тримати на постійному контролі питання:
- усиновлення дітей, виконання                                протягом     Железний С.А.
райдержадміністраціями,                                           кварталу        Гавриль О.А.
міськрайвиконкомами прогнозованих                                               Хоменко О.В.
показників щодо влаштування дітей до
прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу;
- недопущення випадків влаштування дітей, що     протягом     Железний С.А.
набули статус дітей-сиріт, дітей позбавлених           кварталу    Олифіренко Ю.І.
батьківського піклування, в тому числі
вихованців центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей до інтернатних установ області.
2.3. Здійснювати соціальний захист дітей:
- вимушених переселенців з тимчасово окупованої протягом     Железний С.А.
АР Крим, Донецької та Луганської областей;          кварталу    Олифіренко Ю.І.
- розлучених з сім’єю, дітей-біженців.                                      Пономаренко О.В.
Гавриль О.А.
2.4. Підготувати державну статистичну звітність
щодо:
- діяльності прийомних сімей та дитячих будинків січень         Гавриль О.А.
сімейного типу (форма 1-ДБСТ)
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених                                    лютий        Хоменко О.В.
батьківського піклування (форма № 1-ОПС) та                                   Гавриль О.А.
збереження їх житлових прав (форма № 1-ЗЖД)
2.5. Забезпечити підготовку матеріалів для              січень-        Железний С.А.
здачі звітів за результатами діяльності в 2015                  лютий         Хоменко О.В.
році у Департаменті захисту прав дітей та                                           Гавриль О.А.
усиновлення Міністерстві соціальної політики
України
2.6. Забезпечити підготовку та узагальнення           лютий        Гавриль О.А.
звітів про стан виховання, утримання і
розвитку дітей у прийомних сім’ях, дитячих
будинках сімейного типу області за результатами
їх діяльності в 2015 році
2.7. Здійснення перевірок:
- стану виконання Законів України, Указів             протягом   Железний С.А.
Президента України, постанов Кабінету                            кварталу   Олифіренко Ю.І.
Міністрів України щодо охорони дитинства,
профілактики негативних явищ у підлітковому
середовищі у Ріпкинському, Чернігівському районах
області, Деснянському районі м. Чернігова;
- стану виховної роботи в Чернігівському центрі        лютий     Олифіренко Ю.І.
соціально-психологічної реабілітації дітей.                              Пономаренко О.В.
2.8. Надати практичну та методичну допомогу                 протягом   Железний С.А.
з питань профілактики соціального сирітства,                  кварталу  Пономаренко О.В.
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування ССД
Городнянської, Ічнянської райдержадміністрацій
2.9. Забезпечити підготовку стану справ                           січень        Олифіренко Ю.І.
стосовно дітей за підсумками 2015 року                                               Хоменко О.В.
Гавриль О.А.
2.10. Забезпечити подання у терміни, визначені
чинним законодавством у Департамент захисту
прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики України:
- анкет на дітей, що підлягають усиновленню,                  згідно         Хоменко О.В.
з метою їх постановки на централізований облік;    визначених
термінів
2.11. Організувати роботу щодо наповнення                    протягом Пономаренко О.В.
баз даних та організації системи захисту                           кварталу   Олифіренко Ю.І.
інформації Єдиної інформаційно-аналітичної                             Железний С.А.
системи ЄІАС „Діти”                                                                     Хоменко О.В.
Гавриль О.А.
2.12. Тримати на контролі стан проведення
заходів щодо:
- організації роботи ЄІАС «Діти» ССД                   протягом Пономаренко О.В.
Новгород-Сіверської міської ради                                     кварталу
- введеня у промислову експлуатацію                      протягом Пономаренко О.В.
ЄІАС «Діти» ССД райдержадміністрацій,                         кварталу
Ніжинської та Прилуцької міських рад
2.13. Брати участь у проведенні навчання                         протягом   Железний С.А.
кандидатів у прийомні батьки та                               кварталу    Гавриль О.А.
батьки-вихователі, опікуни, піклувальники
та підвищенні кваліфікації прийомних
батьків та батьків-вихователів на базі
обласного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
3. Організаційно-кадрова робота
3.1. Забезпечити проведення апаратних навчань              протягом   Железний С.А
для працівників ССД ОДА (за окремим планом)              кварталу    Олифіренко Ю.І.
Чередник О.М.
3.2. Тримати на контролі впровадження                            протягом -
електронного цифрового підпису в Службі              кварталу    Чередник О.М.
у справах дітей облдержадміністрації
3.3. Забезпечити подальшу експлуатацію                   протягом Чередник О.М.
системи електронного документообігу                        кварталу
3.4. Провести співбесіди за підсумками діяльності  січень         Железний С.А.
у 2015 році з начальниками служб у справах дітей                  Олифіренко Ю.І.
райдержадміністрацій, Ніжинської,Новгород –                                   Хоменко О.В.
Сіверської Прилуцької міських рад,                                                  Пономаренко О.В.
Деснянської, Новозаводської                                                                 Гавриль О.А.
районних у м. Чернігові рад, директорами обласних
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей
(за окремим планом)
3.5. Організувати роботу щодо заповнення             березень    Чередник О.М.
працівниками ССД ОДА декларацій про майно,                                
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру щодо себе та членів сім’ї за 2015 рік
3.6. Забезпечити проведення щорічної оцінки                  лютий        Железний С.А.
виконання державними службовцями ССД ОДА                       Олифіренко Ю.І.
покладених на них обов’язків і завдань за                                           Чередник О.М.
підсумками роботи у 2015 році
3.7. Організаційно забезпечити участь у                            лютий -      Чередник О.М.
проведенні першого етапу щорічного                      березень
Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець» (у разі наявності
бажаючих серед працівників ССД ОДА)
3.8. Забезпечити участь у навчанні співробітників  протягом   Чередник О.М.
ССД ОДА у Центрі перепідготовки та підвищення  кварталу
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
3.9. Забезпечити своєчасне внесення                           протягом Чередник О.М.
пропозицій щодо присвоєння рангів                        кварталу
державним службовцям у межах
відповідної категорії посад, які успішно
відпрацювали на займаних посадах два роки
3.10. Забезпечувати своєчасне подання                    щомісячно Чередник О.М.
на державну реєстрацію нормативно-
правових актів ССД ОДА до Головного
управління юстиції в області
3.11. Тримати на постійному контролі                     протягом   Чередник О.М.
розгляд питань на апаратних нарадах:                     кварталу
щодо виконання актів і доручень
Президента України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства соціальної політики
України, розпоряджень і доручень голови
обласної державної адміністрації рішень
керівництва Служби у справах дітей
облдержадміністрації з питань реалізації
державної кадрової політики
3.12. Забезпечувати виконання наказу                      протягом   Чередник О.М.
Служби у справах дітей облдержадміністрації                  кварталу
від 09.01.2014 року № 2 «Про Затвердження
плану заходів щодо запобігання проявам
корупції в службі у справах дітей
облдержадміністрації»
4. Розробка, впровадження та поширення методичної, інформаційної рекламної продукції, висвітлення діяльності в ЗМІ
5.1. Готувати інформацію до розділу                      протягом   Железний С.А.
„Новини” веб-сторінки облдержадміністрації          кварталу    Олифіренко Ю.І.
про діяльність служб у справах дітей,
центрів соціально-психологічної реабілітації
дітей та надавати інформацію про проведені
заходи до Департаменту інформаційної діяльності
та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації
5.2. Готувати та оновлювати інформацію про                   протягом   Хоменко О.В.
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського          кварталу
піклування, які підлягають усиновленню, з
метою її розміщення на інтернет-ресурсах
«Сиротству - нет» Всеукраїнської громадської,
організації «Магнолія», благодійного фонду
«Зміни одне життя - Україна», та ефірі обласної
телерадіокомпанії «Сівер-центр»

Назад

                                                                        

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"