Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
План роботи на ІІ квартал 2016 року

Назад

П Л А Н

роботи Служби у справах дітей облдержадміністрації
на ІІ-ий квартал 2016 року

1. Колегії, наради, семінари, засідання
1.1. Підготувати матеріали до засідання                  червень            Олифіренко Ю.І.
координаційної ради у справах дітей                                        Пономаренко О.В.
при облдержадміністрації з питань:
- про стан виконання в області Указу
Президента України «Про Національну
стратегію Профілактики соціального
сирітства на період до 2020 року»;
- надання культурно-мистецьких послуг
дітям з малозабезпечених верств населення;
- дотримання законодавства щодо соціального
захисту дітей в Прилуцькому обласному будинку
дитини «Надія».
1.2. Проведення розширеного засідання                  ІІІ-я декада                   Железний С.А.
Колегії Служби у справах дітей                       квітня                  Олифіренко Ю.І.
облдержадміністрації з питання:                                               Пономаренко О.В.
- про підсумки діяльності служб у                                                        Хоменко О.В.
справах дітей області у 2015 році та І-му                                             Гавриль О.А.
кварталі 2016 року».
1.3. Забезпечити проведення семінару-           ІІІ-я декада                   Железний С.А.
наради для начальників служб                        квітня                  Олифіренко Ю.І.
у справах дітей райдержадміністрацій,                                       Марчук І.В.
Ніжинської, Новгород-Сіверської,                                                      Пономаренко О.В.
Прилуцької міських рад, Деснянської,                                        Гавриль О.А.
Новозаводської районних у м. Чернігові
рад з питання: «Захист прав, свобод та
законних інтересів дітей в умовах збройного
конфлікту»;
1.4. Проведення навчального семінару                    травень                 Олифіренко Ю.І.
для працівників центрів соціально-                                                     Пономаренко О.В.
психологічної реабілітації дітей з                                                          Марчук І.В.
питання:«Здійснення заходів соціально-
психологічної реабілітації в закладах
соціального захисту дітей»
2. Організаційне забезпечення реалізації
відповідних напрямів обласних програм та заходів
2.1. Підготувати та направити
райдержадміністраціям, міськрайвиконкомам
для проведення відповідної роботи інформації
за результатами ІІ-го кварталу 2016 року:
- про стан підліткової злочинності в області;          квітень       Олифіренко Ю.І.
- про рух контингенту вихованців центрів              квітень     Пономаренко О.В
соціально-психологічної реабілітації дітей
(м. Чернігів, м. Ніжин, с. Хмільниця
Чернігівського району) у розрізі районів та
міст області та відомчу звітність щодо роботи
цих закладів.
2.2. Аналіз стану влаштування дітей-сиріт               квітень       Железний С.А.
та дітей, позбавлених батьківського піклування,                        Хоменко О.В.
до сімейних форм виховання.
2.3. Тримати на постійному контролі питання:
- стану усиновлення дітей;                                        протягом   Железний С.А.
кварталу    Хоменко О.В.
- виконання райдержадміністраціями,                                        Железний С.А.
міськрайвиконкомами прогнозованих                                         Гавриль О.А.
показників щодо влаштування дітей до
прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу;
- недопущення випадків влаштування дітей, що     протягом     Железний С.А.
набули статус дітей-сиріт, дітей позбавлених           кварталу    Олифіренко Ю.І.
батьківського піклування, в тому числі
вихованців центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей до інтернатних установ області.
2.4. Здійснювати соціальний захист дітей:
- вимушених переселенців з тимчасово окупованої протягом     Железний С.А.
АР Крим, зони проведення АТО;                              кварталу    Олифіренко Ю.І.
- розлучених з сім’єю, дітей-біженців.                                      Пономаренко О.В.
Гавриль О.А
2.5. Здійснити перевірки:
- стану утримання вихованців, організації              травень      Олифіренко Ю.І.
виховної та реабілітаційної роботи у центрі                              
соціально-психологічної реабілітації дітей
с. Хмільниця, Чернігівського району;
- стану соціального захисту дітей-сиріт,                            протягом   Железний С.А.
дітей, позбавлених батьківського піклування,          кварталу    Олифіренко Ю.І.
дотримання їх законних прав та інтересів,                                           Хоменко О.В.
організації роботи з дітьми, що опинились у                           Пономаренко О.В.
складних життєвих обставинах уБахмацькому,                                  Гавриль О.А.
Борзнянському, Чернігівському районах області
2.6. Надати практичну та методичну допомогу           протягом         Железний С.А.
з питань профілактики соціального сирітства,             кварталу  Олифіренко Ю.І.
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт,                         Хоменко О.В.
дітей, позбавлених батьківського піклування:                          Пономаренко О.В.
- ССД Городнянської, Новгород-Сіверської                              Гавриль О.А.
райдержадміністрацій, Новгород-Сіверської
міської ради;
- Деснянській, Короп’ївській, Косачівській,                потягом Железний С.А.
Морівській, Деснянській, Кіптівській об’єднаним       кварталу  Олифіренко Ю.І.
територіальним громадам Козелецького району                      Хоменко О.В.
області;                                                                                       Пономаренко О.В.
- територіальним громадам Куликівського району                  Гавриль О.А.
області.
2.7. Провести:
- конкурс «Кращий вихователь року» серед           квітень       Олифіренко Ю.І.
педагогічних працівників центрів соціально-                              Марчук І.В.
психологічної реабілітації дітей на базі                                    Пономаренко О.В.
Чернігівського центру соціально-психологічної
реабілітації дітей.
2.8. Забезпечити підготовку стану справ                           квітень    Пономаренко О.В.
стосовно дітей за підсумками першого кварталу                                 Гавриль О.А.
2016 року.
2.9. Забезпечити подання у терміни, визначені
чинним законодавством у Департамент
усиновлення та захисту прав дітей
Міністерства соціальної політики України:
- анкет на дітей, що підлягають усиновленню                   згідно з      Хоменко О.В.
з метою їх постановки на централізований облік;   визначених
термінів
2.10. Спільно з Департаментом інформаційної                  травень      Железний С.А.
діяльності та комунікацій з громадськістю                                 Олифіренко Ю.І.
ОДА забезпечити підготовку щотижневого
брифінгу з питання: «Діяльність органів
влади щодо здійснення соціального захисту дітей»
до Міжнародного Дня захисту дітей

2.11. Тримати на постійному контролі стан             протягом  Олифіренко Ю.І.
проведення заходів щодо введення ССД                           кварталу Пономаренко О.В.
райдержадміністрацій, Ніжинської,
Прилуцької міських рад, Деснянської,  
Новозаводської районних у м. Чернігові рад
у промислову експлуатацію ЄІАС «Діти».
2.12. Організувати роботу щодо наповнення                    протягом    Олифіренко Ю.І.
баз даних та організації системи захисту                           кварталу    Железний С.А.
інформації Єдиної інформаційно-аналітичної                          Пономаренко О.В.
системи ЄІАС „Діти”.                                                                    Хоменко О.В.
Гавриль О.А.
2.13. Брати участь у проведенні навчання                         протягом   Железний С.А.
кандидатів у прийомні батьки та                               кварталу    Гавриль О.А.
батьки-вихователі, опікуни, піклувальники
та перепідготовки прийомних батьків,
батьків-вихователів на базі обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
2.14.Забезпечити проведення засідань                                       Олифіренко Ю.І.
«за круглим столом» з питань:                                                  Пономаренко О.В.
- про взаємодію суб’єктів соціальної роботи у                 квітень
здійсненні соціальної реабілітації дітей;
- про взаємодію суб’єктів соціальної                       червень
роботи у здійсненні заходів із запобігання
соціальному сирітству дітей.
3. Організаційно-кадрова робота
3.1. Забезпечити проведення апаратних навчань              протягом   Железний С.А
для працівників ССД ОДА (за окремим планом)              кварталу    Олифіренко Ю.І.

3.2. Тримати на контролі впровадження                            протягом - Чередник О.М.
електронного цифрового підпису в Службі              кварталу
у справах дітей облдержадміністрації
3.3. Забезпечити впровадження та подальшу             протягом Чередник О.М.
експлуатацію системи електронного                            кварталу
документообігу
3.4. Забезпечити участь у навчанні співробітників  протягом   Чередник О.М.
ССД ОДА у Центрі перепідготовки та підвищення  кварталу
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
3.5. Забезпечити своєчасне внесення                           протягом Чередник О.М.
пропозицій щодо присвоєння рангів                        кварталу   
державним службовцям у межах
відповідної категорії посад, які успішно
відпрацювали на займаних посадах два роки
3.6. Забезпечувати своєчасне подання                     щомісячно Чередник О.М.
на державну реєстрацію нормативно-
правових актів ССД ОДА до Головного
управління юстиції в області
3.7. Тримати на постійному контролі                       протягом   Чередник О.М.
розгляд питань на апаратних нарадах:                     кварталу
щодо виконання актів і доручень
Президента України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства соціальної політики
України, розпоряджень і доручень голови
обласної державної адміністрації рішень
керівництва Служби у справах дітей
облдержадміністрації з питань реалізації
державної кадрової політики
3.8. Забезпечувати виконання наказу                        протягом   Чередник О.М.
Служби у справах дітей облдержадміністрації                  кварталу
від 09.01.2014 року № 2 «Про Затвердження
плану заходів щодо запобігання проявам
корупції в службі у справах дітей
облдержадміністрації»
4. Проведення організаційно-масових заходів
4.1. Забезпечити підготовку та проведення святкових                         Олифіренко Ю.І.
заходів до Міжнародного Дня захисту прав дітей:                     Железний С.А.
- акції «Даруймо радість дітям» в рамках           І-а декада   Марчук І.В.
якої проведення заключного етапу обласного                   червня       Хоменко О.В.
конкурсу дитячої творчості «Світ очима дітей»                                Пономаренко О.В.
серед дітей-сиріт, дітей, позбавлених                                           Гавриль О.А,
батьківського піклування
5. Розробка, впровадження та поширення методичної, інформаційної рекламної продукції, висвітлення діяльності в ЗМІ
5.1. Готувати інформацію до розділу                       протягом   Железний С.А.
„Новини” веб-сторінки облдержадміністрації          кварталу    Олифіренко Ю.І.
про діяльність служб у справах дітей,
центрів соціально-психологічної реабілітації
дітей та надавати інформацію про проведені
заходи до Департаменту інформаційної діяльності
та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації
5.2. Готувати та оновлювати інформацію про                   протягом   Хоменко О.В.
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського          кварталу
піклування, які підлягають усиновленню, з
метою її розміщення на інтернет-ресурсах
«Сиротству - нет» Всеукраїнської громадської,
організації «Магнолія», благодійного фонду
«Зміни одне життя - Україна», та ефірі обласної
телерадіокомпанії «Сівер-центр»

Назад

                                                                        
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"