Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
План роботи на ІІІ квартал 2016 року

Назад

ПЛАН
роботи служби у справах дітей облдержадміністрації
на ІІІ квартал 2016 року

1. Колегії, наради, семінари, засідання
1.1. Підготувати матеріали до проведення                        вересень     Олифіренко Ю.І.
засідання координаційної ради у справах                                          Пономаренко О.В.
дітей з порядком денним:
- про здійснення заходів щодо реалізації
державної політики у сфері протидії
домашньому насильству та жорстокому
поводженню щодо дітей в області;
- взаємодія суб’єктів соціальної роботи
щодо організації діяльності з сім’ями,
діти з яких навчаються в інтернатних
закладах за заявами батьків;
- стан призначення державних допомог в
області.
2. Організаційне забезпечення реалізації
відповідних напрямів обласних програм та заходів
2.1. Підготувати відповідно до Порядку                    липень-    Железний С.А.
розроблення регіональних цільових                           серпень      Олифіренко Ю.І.
програм, моніторингу та звітності про
їх виконання, затвердженого розпорядженням
голови облдержадміністрації від 05.05.2016
№ 245, направити для проведення експертизи
департаментам фінансів та економічного
розвитку облдержадміністрації та після громадського
обговорення подати на розгляд обласної ради проекти:
- обласної Програми на 2016-2020 роки із
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа;
- регіональної цільової Програми
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування,
подолання дитячої безпритульності та
бездоглядності на 2017-2021 роки
2.2. Підготувати за результатами першого
півріччя п.р.:
- аналіз стану влаштування                                         липень    Железний С.А.
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського                            Хоменко О.В.
піклування, до сімейних форм виховання, у розрізі                     Гавриль О.А.
районів та міст області, виконання територіями
відповідних прогнозованих показників;
- інформацію про рух контингенту                                   липень        Олифіренко Ю.І.
вихованців центрів соціально-психологічної                            Пономаренко О.В.
реабілітації дітей (м. Чернігів, м. Ніжин, с. Хмільниця
Чернігівського району);
- аналітичну довідку про стан підліткової                         липень       Олифіренко Ю.І.
злочинності, попередження соціального сирітства,
дитячої бездоглядності, безпритульності, насильства
в сім’ї щодо дітей.
2.3. Тримати на постійному контролі питання:
- усиновлення дітей, виконання                                протягом     Железний С.А.
райдержадміністраціями,                                           кварталу       Хоменко О.В.
планових завдань щодо влаштування                                              Гавриль О.А.
дітей до прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу;
- виключення випадків влаштування дітей, що                 протягом     Железний С.А.
набули статус дітей-сиріт, дітей позбавлених           кварталу     Олифіренко Ю.І.
батьківського піклування, в тому числі
вихованців центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей до інтернатних установ області.
2.4. Забезпечити подання Департаменту
захисту прав дітей та усиновлення Міністерства
соціальної політики України у терміни визначені
чинним законодавством:
- анкет на дітей, що підлягають усиновленню,                  згідно         Хоменко О.В.
з метою їх постановки на централізований облік;    з визначених
термінів
- відомостей про створення, влаштування дітей               липень       Гавриль О.А.
у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу,
припинення функціонування ПС, ДБСТ та вибуття
з них дітей;
- державної статистичної звітності щодо                           липень      Олифіренко Ю.І.
діяльності центрів соціально-психологічної                    Пономаренко О.В.
реабілітації дітей (м. Чернігів, м. Ніжин, с. Хмільниця
Чернігівського району), впродовж першого півріччя
2016 року.
2.5. Здійснити перевірки стану соціального             протягом   Железний С.А.
захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених                    кварталу   Олифіренко Ю.І.
батьківського піклування, дотримання їх                                             Хоменко О.В.
законних прав та інтересів, організації                                     Пономаренко О.В.
роботи з дітьми, що опинились у складних                                 Гавриль О.А.
життєвих обставинах у Бахмацькому,
Борзнянському районах області
2.6. Надати практичну та методичну допомогу
з питань профілактики соціального сирітства,
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування:
- ССД Городнянської, Ічнянської,
Новгород-Сіверської райдержадміністрацій,
Новгород-Сіверської міської ради;
- з питань охорони дитинства об’єднаними
територіальним громадам Ічнянського та
Козелецького районів області.
2.7. Організувати проведення в області                             вересень     Олифіренко Ю.І.
І-го етапу Всеукраїнського рейду “Урок”
на виконання вимог Закону України
“Про освіту” з метою виявлення дітей та
підлітків, що без поважних причин на
початок навчального року не приступили до
занять у загальноосвітніх навчальних закладах
2.8. Спільно з Департаментом інформаційної          вересень     Железний С.А.
діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА                                  Хоменко О.В.
забезпечити підготовку щотижневого брифінгу з
питання: «Влаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, до
сімейних форм виховання – пріоритет
діяльності органів влади», з нагоди Дня
усиновлення
2.9. Організувати роботу щодо якості наповнення протягом  Железний С.А
баз даних та організації системи захисту                           кварталу   Олифіренко Ю.І.
інформації Єдиної інформаційно-аналітичної                            Хоменко О.В.
системи ЄІАС „Діти” та її введення у                                        Пономаренко О.В.
промислову експлуатацію                                                            Гавриль О.А.
2.10. Брати участь у проведення навчання кандидатів     протягом     Железний С.А.
у прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни,   кварталу      Гавриль О.А.
піклувальники та перенавчання прийомних батьків,
батьків–вихователів з діючих ПС та ДБСТ на базі
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді
2.11. Організувати діяльність пункту                       серпень      Олифіренко Ю.І.
одноразового безкоштовного харчування                                         Пономаренко О.В.
для дітей, які опинились у надзвичайно
складних умовах
2.11. Здійснювати контроль за умовами                            протягом    Олифіренко Ю.І.
утримання та виховання дітей у центрах                    кварталу  Пономаренко О.В.
соціально-психологічної реабілітації дітей
(м. Чернігів, м. Ніжин, с. Хмільниця,
Чернігівського району)
2.12. Опрацювати стан справ стосовно                    липень       Хоменко О.В.
дітей в області за підсумками першого                                     Пономаренко О.В.
півріччя 2016 року                                                                        Гавриль О.А.
2.13.Забезпечити організацію роботи з підготовки липень-      Олифіренко Ю.І.
закладів соціального захисту дітей до                      вересень  Пономаренко О.В.
опалювального сезону 2016/2017 років
2.14. Реалізація в межах компетенції проекту              липень-   Железний С.А.
„Модернізація системи соціальної підтримки              вересень      Олифіренко Ю.І.
населення України”, що впроваджується
відповідно до Угоди про позику між Україною
та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку від 9 липня 2014 року № 8404-UA
2.15. Здійснювати соціальний захист дітей:
- вимушених переселенців з тимчасово окупованої протягом     Железний С.А.
АР Крим, зони проведення АТО;                              кварталу    Олифіренко Ю.І.
- розлучених з сім’єю, дітей-біженців.                                      Пономаренко О.В.
Гавриль О.А
3. Організаційно-кадрова робота.
3.1. Забезпечити проведення апаратних навчань              липень-      Железний С.А
для працівників ССД ОДА (за окремим планом)              серпень    Олифіренко Ю.І.
3.2. Забезпечити проведення навчального                         серпень      Олифіренко Ю.І.
семінару для працівників служб                                                Пономаренко О.В.
у справах дітей райдержадміністрацій,                                       Марчук І.В.
Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької,
Деснянської та Новозаводської районних у
м. Чернігові рад з питання «Основні напрями
діяльності служб у справах дітей щодо
попередження дитячої безпритульності,
бездоглядності організація роботи з дітьми,
що опинились у складних життєвих обставинах»
3.3. Проведення засідання «за круглим столом»               серпень      Железний С.А.
на тему: «Реалізація прав дітей-сиріт,                                          Хоменко О.В.
дітей, позбавлених батьківського піклування,
на виховання у сімейному оточенні»
3.4. Надати пропозиції щодо нагородження            липень-      Железний С.А.
працівників служб у справах дітей, центрів             серпень      Олифіренко Ю.І.
соціально-психологічної реабілітації дітей
почесними відзнаками Кабінету Міністрів
України, Міністерства соціальної політики
України, обласної державної адміністрації
з нагоди Дня незалежності України, Дня
усиновлення тощо
3.5. Тримати на контролі впровадження                            липень -     Чередник О.М.
електронного цифрового підпису в Службі              вересень
у справах дітей облдержадміністрації
3.6. Забезпечити подальшу експлуатацію                   протягом Чередник О.М.
системи електронного документообігу                        кварталу
3.7. Забезпечити своєчасне внесення                           протягом Чередник О.М.
пропозицій щодо присвоєння рангів                        кварталу
державним службовцям у межах
відповідної категорії посад, які успішно
відпрацювали на займаних посадах три роки
3.8. Своєчасно готувати проекти наказів                           протягом   Чередник О.М.
на відрядження та відпустки                                               кварталу
3.9. Забезпечувати своєчасне подання                      щомісячно Чередник О.М.
на державну реєстрацію нормативно-
правових актів ССД ОДА до Головного
управління юстиції в області
3.10. Забезпечити участь у навчанні співробітників протягом   Чередник О.М.
ССД ОДА у Центрі перепідготовки та підвищення  кварталу
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
3.11. Тримати на постійному контролі                    протягом   Чередник О.М.
розгляд питань на апаратних нарадах:                     кварталу
щодо виконання актів і доручень
Президента України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства соціальної політики
України, розпоряджень і доручень голови
обласної державної адміністрації та рішень
керівництва служби у справах дітей
облдержадміністрації з питань реалізації
державної кадрової політики
3.12. Забезпечувати виконання наказу                      протягом   Чередник О.М.
Служби у справах дітей облдержадміністрації                  кварталу
від 09.01.2014 року № 2 «Про Затвердження
плану заходів щодо запобігання проявам
корупції в Службі у справах дітей
облдержадміністрації»
4. Проведення організаційно-масових заходів:
4.1. Проведення урочистих заходів до Дня    ІІІ-я декада                   Железний С.А.
усиновлення                                                      вересня                Хоменко О.В.
Марчук І.В.
4.2. Забезпечити організацію оздоровлення   липень-               ОлифіренкоЮ.І.
вихованців центрів соціально-психологічної  серпень             Пономаренко О.В.
реабілітації дітей
5. Розробка, впровадження та поширення методичної, інформаційної рекламної продукції
5.1. Забезпечити постійне оновлення                         протягом   Хоменко О.В.
інформації до веб-сторінки облдержадміністрації   кварталу  Пономаренко О.В.
щодо організації Службою у справах дітей
облдержадміністрації, підпорядкованими
закладами, територіальними підрозділами
роботи щодо захисту прав дітей
5.2. Готувати інформацію до                                              протягом   Хоменко О.В.
розділу «Новини» веб-сторінки                                кварталу  Пономаренко О.В.
облдержадміністрації про діяльність служб
у справах дітей, центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей та надавати інформацію
про проведені заходи до Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації
5.3. Готувати інформацію про дітей-сиріт,               протягом   Хоменко О.В.
дітей, позбавлених батьківського піклування,          кварталу
які підлягають усиновленню, з метою її
розміщення на сайтах:
- «Сирітству-ні» благодійного фонду
«Розвиток України»;
- www.magnolia.org.ua Всеукраїнської
громадської організації «Магнолія»;

організації «Зміни одне життя - Україна».

 

 

Назад

                                                                        
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"