Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
2015

Назад

ЗВІТ
Служби у справах дітей облдержадміністрації
щодо виконання у 2015 році заходів регіональної цільової Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням третьої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради 25 березня 2011 року
                                                                                                                                                                         станом на 01.01.2016


№ з/п

Завдання

Відомості про виконання

1

2

3

1

Забезпечення, виявлення дітей, які опинилися за межами сім’ї, жебракують, вчиняють правопорушення; проведення спільних рейдів та операцій, нарад, засідань за «круглим столом».

Станом на 01.01.2016 року на обліках служб у справах дітей області перебувало 1039 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, з яких: 984 – діти із сімей, у яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків; 39 дітей, що зазнали насильства або жорстокого поводження; 7 дітей – систематично самовільно залишають місце постійного проживання;  9 – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з підстави переміщення із зони АТО або району проведення антитерористичної операції.
Впродовж 2015 року проведено 2058 перевірок умов проживання дітей даної категорії, ініційовано перед органами внутрішніх справ притягнення до адміністративної відповідальності 278 батьків, на засіданнях комісій з питань захисту прав дитини заслухано 463 питання, пов’язаних з неналежним вихованням дітей.
З метою реалізації завдань, покладених на органи і служби у справах дітей, профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, організовуються та проводяться спільні профілактичні рейди, в яких беруть участь співробітники органів внутрішніх справ, працівники освіти, охорони здоров'я, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, посадові особи органів місцевого самоврядування.
За результатами січня - грудня минулого року службами у справах дітей у взаємодії з підрозділами органів внутрішніх справ  проведено 811 профілактичних рейдів, у ході яких виявлено 267 дітей, що потребували уваги відповідних органів та служб, з яких: 25 осіб було вилучено з вулиці; 62 - з сімей, перебування у яких загрожувало їх життю та здоров’ю; 15 – з розважальних закладів; щодо 1 дитини складено акт про знайдену дитину; з 164 підлітками проведені профілактичні бесіди.
В результаті проведеної роботи в сім’ю було повернуто 35 дітей, до центрів соціально-психологічної реабілітації влаштовано 46 дітей, до закладів охорони здоров’я – 22.
Для координації діяльності державних структур та громадських організацій у сфері соціально-правового захисту та профілактики правопорушень серед дітей, при облдержадміністрації діє координаційна рада у справах дітей, до складу цього дорадчого органу входять представники структурних підрозділів облдержадміністрації, головного управління юстиції в області, обласного центру зайнятості, УМВС України в області, громадських організацій, які діють в інтересах дітей (обласна організація Спілки жінок України, міське громадське об’єднання інвалідів «Шанс», обласне відділення Дитячого фонду України).
Протягом 2015 року на засіданнях координаційної ради розглядались питання попередження соціального сирітства, жорстокого поводження з дітьми, підліткової злочинності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту житлових та майнових прав та інші важливі питання у сфері захисту прав дитини. За підсумками проведення засідань цього дорадчого органу структурним підрозділам облдержадміністрації, органам місцевої влади давались конкретні протокольні доручення, щодо покращення роботи з вищезазначених питань. Відповідні координаційні ради створені та діють в усіх районах та містах області. Всього, протягом минулого року, у регіоні відбулося 109  засідань рад, на яких розглянуто 307 питань.
Для покращення взаємодії між структурними підрозділами обласної державної адміністрації та громадськими організаціями у вирішенні питань захисту прав дітей, зазначені питання обговорювались під час засідань « за круглим столом : «Міжвідомча взаємодія у сфері  попередження  насильства в сім’ї щодо дітей» (12.03.2015), « Міжвідомча взаємодія у ході здійснення оцінки потреб вихованців центрів соціально-психологічної  реабілітації дітей» (12.03.2015), «Здійснення соціального захисту дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах» (02.12.2015).

2

Проведення навчальних семінарів для працівників територіальних служб у справах дітей області, закладів соціального захисту дітей з питань профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, надання статусів дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та влаштування їх до сімейних форм виховання.

З метою надання методичної та практичної допомоги службам у справах дітей райдержадміністрацій, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Ніжинської міських рад, Деснянської та Новозаводської районних у м.Чернігові рад, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей з питань профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності протягом 2015 року проведено 6 навчальних семінарів з питань:
- 20.03.2015 для педагогічних працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей спільно з фахівцями обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського "Здійснення заходів соціально-психологічної реабілітації в закладах соціального захисту дітей,";
- 11-12.03.2015 для працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськ(рай)виконкомів спільно з Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій: "Основні напрямки діяльності служби у справах дітей щодо захисту прав та законних інтересів дітей";
- 14.04-15.04.2015 спільно з Міжнародним жіночим правозахисним центром Ла-Страда Україна для працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськ(рай)виконкомів: "Захист дітей від жорстокого поводження з ними;
- 31.07.2015 для працівників служб у справах дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей: "Основні напрями діяльності щодо попередження дитячої безпритульності та бездоглядності. Організація роботи з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах";
- 03-04.11.2015 для працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськ(рай)виконкомів: «Здійснення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм відповідних статусів, реалізація їх прав на влаштування у сімейні форми виховання»;
- 23.12.2015 спільно з обласним центром практичної психології та соціальної роботи для працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей «Основні напрямки діяльності закладів соціального захисту дітей у ході здійснення реабілітації та соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах».

3

Проведення конкурсу «Кращий вихователь року» серед педагогічних працівників Ніжинського, Чернігівського обласних притулків для дітей, обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

29.04.2015 у приміщенні центру соціально-психологічної реабілітації дітей (с.Хмільниця, Чернігівського району) відбувся конкурс серед педагогічних працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей «Кращий вихователь року».
Конкурс проводився за наступними номінаціями: «Україна – єдина», «Використання прийомів ейдетики у виховній діяльності», «Психологічна допомога» та «Колектив - переможець».

4

Розробка, випуск та розповсюдження методичної літератури з питань усиновлення, друкованої інформаційно-просвітницької продукції стосовно поширення сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей.

Службою у справах дітей облдержадміністрації забезпечено підготовку методичних рекомендацій з питань захисту прав дитини. До збірника включено інформаційні матеріали щодо захисту прав дитини в цивільному, адміністративному, трудовому, кримінальному, сімейному  законодавстві , а також норми законодавства, що гарантують захист житлових, майнових прав дітей.          У посібнику також представлено перелік інститутів громадянського суспільства Чернігівщини, які діють в інтересах дітей, що сприятиме більш тісній взаємодії органів державної  влади та громадських організацій в цій сфері. Зазначені посібники було розповсюджені серед працівників районних та міських служб у справах дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Крім цього, Службою у справах дітей облдержадміністрації щоквартально готуються та надсилаються органам місцевої влади для проведення відповідної роботи аналітичні довідки (у розрізі районів та міст області) про розвиток у регіоні сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; про стан злочинності серед неповнолітніх, дитячої бездоглядності та безпритульності.

5

Проведення благодійних акцій, святкових заходів, круглих столів для дітей соціально незахищених категорій з нагоди відзначення Дня захисту дітей (1 червня); Дня усиновлення (30 вересня); Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада), Дня Святого Миколая (19 грудня), організація роботи пунктів одноразового безкоштовного харчування дітей, які опинились у складних умовах.

З нагоди святкування в області Міжнародного Дня захисту дітей 03.06.2015 за участю керівництва облдержадміністрації проведено акцію «Даруймо радість дітям» для 200 дітей соціально-незахищених категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщені діти з районів проведення АТО, діти, батьки яких загинули під час виконання військового обов’язку в зоні АТО, діти-інваліди, вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та ін.). У рамках заходу була організовано виставку робіт учасників обласного конкурсу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Світ очима дітей», а також урочисте нагородження керівництвом облдержадміністрації грамотами та призами переможців цього конкурсу за трьома номінаціями: «Малюнок», «Рукоділля» та «Декоративне мистецтво». Учасники заходу переглянули святковий концерт за участі гуртківців палацу. Діти були забезпечені харчуванням, всі учасники заходу отримали подарунки та сухі пайки. За сприяння благодійного фонду «Поліський оберіг» для учасників заходу організовано катання на атракціонах у Центральному парку культури та відпочинку м. Чернігова.
У Чернігівському обласному молодіжному театрі до Дня усиновлення 30.09.2015 організовано зустріч керівництва облдержадміністрації з усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками - вихователями (представники з кожного району та міста області, всього 30 осіб). Учасники заходу були відзначені Подяками Голови облдержадміністрації, їм вручені подарунки (постільне приладдя), квіти, організована концертна програма, артистами Чернігівського обласного молодіжного театру показано виставу «Зачарована Десна», проведено екскурсію у Чернігівському історичному музеї ім. В.В.Тарновського, забезпечено харчування.
З нагоди Дня Святого Миколая за участю керівництва ОДА та обласної ради 18.12.2015 був  проведений святковий захід для дітей соціально-незахищених категорій в обласному Палаці дітей та юнацтва. Для дітей була організована розважальна та циркова програми. Учасники заходу отримали подарунки та сухі пайки. У заході брали участь 400 дітей з районів та міст області.
Крім того, з нагоди Новорічних свят та Різдвяних вручені подарунки (солодощі) ще 500 дітям, соціально-незахищених категорій регіону.
Під час літніх канікул Службою у справах дітей облдержадміністрації забезпечено діяльність пункту одноразового безкоштовного харчування для 95 дітей соціально-незахищених категорій, які мешкають у Деснянському районі міста Чернігова.

Результати виконання Програми:  за підсумками реалізації ІІ-го етапу Програми впродовж 2013-2014 років передбачалось підвищити в області показник охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання, до 75%, у 2016 році до 78,0%. Вже на 01.01.2012 цей показник складав 73,9%, на 01.01.2013 досяг значення 78,1%, станом на 01.01.2014 - 82,4%, на початок 2015 - 87,0%, на 01.01.2016 – 89,4% (приріст у порівнянні з 2015 роком – 2,4%), до кінця п.р. плануємо досягти рівня – 90,5%.
Зберігається позитивна тенденція перевищення кількості дітей, усиновлених українцями (36 осіб) у порівнянні з іноземцями (21 особа). За результатами 2015 року нашими співвітчизниками усиновлено дітей на 9,1% більше ніж у 2014 році (33 особи). У терміни, визначені чинним законодавством, здійснюється нагляд за умовами проживання у регіоні 383 усиновлених дітей. За результатами 2015 року в регіоні відсутні факти розусиновлення дітей.
Найбільш поширеною формою сімейного виховання в області є опіка (піклування) над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. На початок п.р. у сім’ях опікунів, піклувальників проживало 1479 дітей, або 67,9% від їх загальної кількості (станом 01.01.2015 цей показник складав 67,6%, на 01.01.2014 - 65,1%).
З кожним роком зростає кількість дітей, які виховуються у прийомних сім’ях (ПС) та дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ). Станом на 01.01.2015, у порівнянні з 01.01.2016, загальне число вихованців у цих альтернативних формах збільшилось у регіоні на 6,1% (з 444 до 471). Всього впродовж 2015 року створено 20 ПС та 5 ДБСТ (Городнянський, Коропський, Прилуцький райони та м. Прилуки), до цих альтернативних форм сімейного виховання влаштовано 61 дитину, що на 5,2% більше у порівнянні з 2014 роком (58 осіб). До кінця п.р. у ПС, ДБСТ планується влаштувати 60 дітей.
На сьогодні в області функціонує 22 дитячі будинки сімейного типу (у Бобровицькому районі -1, Борзнянському – 1, Варвинському – 1, Городнянському – 5, Коропському –5, Корюківському – 1, Прилуцькому – 2, Ріпкинському – 1, Щорському районах – 1, м. Новгород-Сіверський – 1 та м. Прилуки – 3) та 210 прийомних сімей в яких всього виховується 471 дитина (ДБСТ – 136 вихованців, ПС – 335 прийомних дітей). Прийомні сім’ї створені та функціонують у всіх районах та містах обласного значення.
Як позитив, слід відзначити, що протягом 2015 року прийомними батьками та опікунами усиновлено 11 дітей, які перебували безпосередньо у них на вихованні, 1 дитина усиновлена з прийомної сім’ї іншими громадянами.
Відповідно до вимог чинного законодавства вживаються заходи щодо забезпечення спільного проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, пов’язаних родинними стосунками. Так, впродовж минулого року в області в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу влаштовано 5 груп дітей по 3 особи та 10 груп по 2 особи, з числа братів, сестер.
За результатами минулого року в області отримали статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 267 осіб, а до сімейних форм виховання всього було влаштовано 332 дитини (57 – усиновлено, 186 – під опіку, піклування, 61 – у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, 7 – тимчасово у сім’ї родичів, знайомих, 18 – повернуто у біологічну сім’ю), що на 23,2% більше у порівнянні з кількістю осіб, які протягом минулого року посиротіли.
Цілеспрямована діяльність щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання дозволила зменшити кількість таких дітей в інтернатних установах регіону на 24,2% з 265 осіб на початок 2015 року до 201 на 01.01.2016.
Фінансування заходів Програми: На реалізацію заходів регіональної цільової Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-2016 роки у 2015 році за рахунок коштів обласного бюджету заплановано 200,0 тис.грн.

Назад

                                                                        
 
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"