Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
2015

Назад

ЗВІТ
про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за 2015 рік

Розділ І. Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та форма їх влаштування на кінець звітного періоду
(кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

З них

над якими встановлено опіку, піклування

 

передані в прийомні сім`ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

 

 

інші заклади

 

системи МОЗ

системи МОНмолодьспорту

системи Мінсоцполітики

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

01

2177

1479

314

122

23

201

15

23

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають житло

02

1749

1301

231

87

5

110

6

9

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на праві власності

03

272

234

24

3

0

10

1

0

на праві користування

04

1477

1067

207

84

5

100

5

9

не мають житла

05

428

178

83

35

18

91

9

14

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Встановлення опіки над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду
(кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

Призначений опікун над житлом

особа, яка є опікуном,
піклувальником
дитини

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, але не є його опікуном, піклувальником

особа, яка не перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним та не є його опікуном, піклувальником

А

Б

1

2

3

4

 

Усього

 

01

 

1749

 

133

 

30

 

14

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

над якими встановлено опіку, піклування

02

 

1301

 

125

 

6

 

6

передані в прийомні сім`ї

03

231

4

15

4

передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

87

 

2

 

0

 

0

передані в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

 

121

 

 

2

 

 

9

 

 

4

передані до інших закладів

06

 

9

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Стан утримання житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду

 (кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

З них

над якими встановлено опіку, піклування

передані в прийомні сім`ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

передані до інших закладів

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього

01

1749

1301

231

87

121

9

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

житло  у придатному для проживання стані

02

 

1679

 

1270

 

212

 

82

 

107

 

8

житло у не придатному для проживання стані

03

 

70

 

31

 

19

 

5

 

14

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення їх житлом після досягнення повноліття 
                                                                                                                     (кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття за звітній період

З них

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали за звітний період

мають
житло

перебувають на квартирному обліку

потребують взяття на квартирний облік

жиле приміщення

житло з  фонду соціального призначення

у  придатному для проживання стані

у  не придатному для проживання стані

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Усього

01

290

179

10

99

2

10

28

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

над якими було встановлено піклування

02

 

187

 

139

 

3

 

44

 

1

 

1

 

0

були передані в прийомні сім`ї

03

24

12

2

10

0

0

1

були передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

3

 

2

 

0

 

1

 

0

 

0

 

0

випускники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

76

 

26

 

5

 

44

 

1

 

9

 

27

   

Назад

                                                                        
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"