Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
2014

Назад

ЗВІТ
про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за 2014 рік

Розділ І. Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та форма їх влаштування на кінець звітного періоду
(кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

З них

над якими встановлено опіку, піклування

 

передані в прийомні сім`ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

 

 

інші заклади

 

системи МОЗ

системи МОНмолодьспорту

системи Мінсоцполітики

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

01

2284

1543

324

96

18

277

18

8

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають житло

02

1676

1266

199

65

1

133

6

6

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на праві власності

03

310

264

26

1

0

16

0

3

на праві користування

04

1366

1002

173

64

1

117

6

3

не мають житла

05

608

277

125

31

17

144

12

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Встановлення опіки над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду
(кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

Призначений опікун над житлом

особа, яка є опікуном,
піклувальником
дитини

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, але не є його опікуном, піклувальником

особа, яка не перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним та не є його опікуном, піклувальником

А

Б

1

2

3

4

 

Усього

 

01

 

1676

 

146

 

29

 

10

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

над якими встановлено опіку, піклування

02

 

1266

 

143

 

12

 

1

передані в прийомні сім`ї

03

199

1

8

5

передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

65

 

0

 

1

 

1

передані в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

 

140

 

 

2

 

 

8

 

 

3

передані до інших закладів

06

 

6

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Стан утримання житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду

 (кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

З них

над якими встановлено опіку, піклування

передані в прийомні сім`ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

передані до інших закладів

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього

01

1676

1266

199

65

140

6

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

житло  у придатному для проживання стані

02

 

1626

 

1250

 

182

 

63

 

125

 

6

житло у не придатному для проживання стані

03

 

50

 

16

 

17

 

2

 

15

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення їх житлом після досягнення повноліття 
                                                                                                                     (кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття за звітній період

З них

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали за звітний період

мають
житло

перебувають на квартирному обліку

потребують взяття на квартирний облік

жиле приміщення

житло з  фонду соціального призначення

у  придатному для проживання стані

у  не придатному для проживання стані

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Усього

01

325

174

14

136

1

15

28

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

над якими було встановлено піклування

02

 

192

 

134

 

5

 

53

 

0

 

4

 

2

були передані в прийомні сім`ї

03

17

11

1

5

0

1

0

були передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

3

 

1

 

0

 

2

 

0

 

0

 

0

випускники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

113

 

28

 

8

 

76

 

1

 

10

 

26

   

Назад

                                                                        
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"