Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


2014

Назад

Кількісні показники усиновлення дітей

Назва показника

Номер
рядка

Усього дітей

З них віком на початок звітного року

До 1 року

1-2 роки

3-5 років

6-10 років

11-17 років

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього усиновлено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом звітного періоду за рішеннями судових органів

01

41

9

13

9

4

6

З рядка 01 усиновлено  громадянами України

02

33

9

13

9

1

1

З рядка 01 усиновлено іноземними громадянами

03

8

-

-

-

3

5

Усього усиновлено дітей одним із подружжя (внутрісімейне усиновлення) протягом звітного періоду за рішеннями судових органів

04

18

-

1

3

7

7

З рядка 04 усиновлено дітей громадянами України

05

18

-

1

3

7

7

З рядка 04 усиновлено дітей іноземними громадянами

06

-

-

-

-

-

-

Усього скасовано або визнано недійсним усиновлень щодо дітей, усиновлених з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом звітного року

07

1

-

-

-

1

-

З рядка 07 скасовано або визнано недійсним  усиновлення дітей громадянами України

08

1

-

-

-

1

-

З рядка 07 скасовано або визнано недійсним  усиновлення  дітей іноземними громадянами

09

-

-

-

-

-

-

Усього усиновлювачів позбавлено батьківських прав протягом звітного року

10

1

-

-

-

-

1

З рядка 10 позбавлено батьківських прав усиновлювачів - громадян України

11

1

-

-

-

-

1

З рядка 10 позбавлено батьківських прав усиновлювачів – іноземних громадян

12

-

-

-

-

-

-

Назад