Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
2014

Назад

ЗВІТ
 про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за 2014 рік

Розділ І. Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(кількість осіб)


Назва показника

Номер рядка

Усього дітей

А

Б

1

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на первинному обліку на початок звітного періоду

01

2438

у тому числі дітей-сиріт

02

563

Кількість дітей, яким протягом звітного періоду надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

03

248

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знятих з первинного обліку протягом звітного періоду (сума даних рядків 05-10)

04

402

у тому числі у зв’язку з:

 

 

поверненням дитини на виховання до батьків або одного з них

05

26

усиновленням  дитини

06

37

досягненням дитиною повноліття

07

329

набуттям дитиною чи наданням їй повної цивільної дієздатності

08

6

смертю дитини

09

4

інше

10

0

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку, на кінець звітного періоду (сума даних рядків 01 і 03 мінус дані рядка 04)

11

 

2284

у тому числі дітей-сиріт

12

581

 

 

 

Розділ ІІ. Відомості про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку, піклування

(кількість осіб)


Назва показника

Номер рядка

Усього дітей

А

Б

1

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за первинним обліком), які перебували під опікою, піклуванням на початок звітного періоду

01

 

1585

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за первинним обліком), над якими встановлено опіку, піклування протягом звітного періоду (сума даних рядків 03, 04), з них:

02

 

207

опіка, піклування призначена за місцем первинного обліку дитини

03

164

опіка, піклування призначена не за місцем первинного обліку дитини

04

43

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за первинним обліком), стосовно яких протягом звітного періоду припинено опіку, піклування (сума даних рядків 06–13):

05

249

у тому числі в зв’язку з:

 

 

поверненням дитини на виховання до батьків або одного з них

06

14

усиновленням  дитини

07

4

смертю опікуна, піклувальника

08

8

смертю дитини

09

2

заявою опікуна, піклувальника

10

19

досягненням дитиною повноліття

11

197

набуттям дитиною чи наданням їй повної цивільної дієздатності

12

4

інше

13

1

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за первинним обліком), які перебувають під опікою, піклуванням на кінець звітного періоду (сума даних рядків 01 і 02 мінус дані рядка 05)

14

 

1543

у тому числі проживають у сім`ях родичів (з рядка 14)

15

1406

 

 

 

Розділ ІІІ. Відомості про усиновлення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
(кількість осіб)

 

Назва показника

 

Номер
рядка

Усього дітей

З них віком на початок звітного періоду:

до 1 року

1-2 роки

3-5 років

6-10
років

11-17
років

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього усиновлено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом звітного періоду за рішенням судових органів

01

41

9

13

9

4

6

З рядка 01 усиновлено громадянами України

02

33

9

13

9

1

1

З рядка 01 усиновлено іноземцями

03

8

0

0

0

3

5

Усього скасовано або визнано недійсними усиновлень за рішеннями суду щодо дітей, усиновлених з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом звітного періоду

 

04

 

1

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

З рядка 04 скасовано або визнано недійсним  усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України

 

05

 

1

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

З рядка 04 скасовано або визнано недійсним  усиновлення  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іноземцями

 

06

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Розділ ІV. Відомості про усиновлення дітей, які проживають з одним із батьків і усиновлені вітчимом (мачухою)
               (кількість осіб)

 

Назва показника

 

Номер
рядка

Усього дітей

З них віком на початок року:

до 1 року

1-2 роки

3-5 років

6-10
років

11-17
років

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього усиновлено дітей, які проживають з одним із  батьків і усиновлені вітчимом (мачухою), протягом звітного періоду за
рішенням судових органів

 

01

18

0

1

3

7

7

З рядка 01 усиновлено громадянами України

02

18

0

1

3

7

7

З рядка 01 усиновлено іноземцями

03

0

0

0

0

0

0

 

Розділ V. Відомості про дітей, які набули статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми їх влаштування
(кількість осіб)


Назва показника

Номер
рядка

Усього дітей

А

Б

1

Кількість дітей, які залишилися не влаштованими на початок звітного року

01

5

Кількість дітей, яким надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, протягом звітного року, з них:

02

 

248

усиновлено

03

17

влаштовано під опіку, піклування

04

172

влаштовано в прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу

05

31

влаштовано до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

06

17

влаштовано до інших закладів

07

5

Зараховано до професійно-технічних, вищих або інших навчальних закладів

08

7

Кількість дітей, які залишилися не влаштованими на кінець звітного року

09

4

Розділ VІ. Відомості про дітей, відносно яких батьки позбавлені батьківських прав або відібрані без позбавлення  батьківських прав
(кількість осіб)


Назва показника

Номер рядка

Усього дітей

А

Б

1

Кількість дітей, відносно яких протягом року батьки позбавлені батьківських прав

01

137

Кількість дітей, відібраних протягом року в батьків без позбавлення їх батьківських прав

02

8

Кількість дітей, щодо яких батьків поновлено в батьківських правах

03

4

Назад

                                                                        

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"