Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
2016

Назад

Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та форма їх влаштування на кінець звітного періоду
(кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

З них

над якими встановлено опіку, піклування

 

передані в прийомні сім`ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

 

 

інші заклади

 

системи МОЗ

системи МОНмолодьспорту

системи Мінсоцполітики

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

01

2077

1434

316

132

21

143

13

18

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають житло

02

1669

1248

233

87

4

80

7

10

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на праві власності

03

276

230

26

6

0

11

1

2

на праві користування

04

1393

1018

207

81

4

69

6

8

не мають житла

05

408

186

83

45

17

63

6

8

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення опіки над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду
(кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

Призначений опікун над житлом

особа, яка є опікуном,
піклувальником
дитини

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, але не є його опікуном, піклувальником

особа, яка не перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним та не є його опікуном, піклувальником

А

Б

1

2

3

4

 

Усього

 

01

 

1669

 

218

 

64

 

46

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

над якими встановлено опіку, піклування

02

 

1248

 

212

 

18

 

17

передані в прийомні сім`ї

03

233

5

33

14

передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

87

 

1

 

2

 

5

передані в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

 

91

 

 

0

 

 

11

 

 

10

передані до інших закладів

06

 

10

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Стан утримання житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду

 (кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

З них

над якими встановлено опіку, піклування

передані в прийомні сім`ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

передані до інших закладів

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього

01

1669

1248

233

87

91

10

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

житло  у придатному для проживання стані

02

 

1606

 

1219

 

215

 

83

 

82

 

7

житло у не придатному для проживання стані

03

 

63

 

29

 

18

 

4

 

9

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення їх житлом після досягнення повноліття 
                                                                                                                     (кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття за звітній період

З них

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали за звітний період

мають
житло

перебувають на квартирному обліку

потребують взяття на квартирний облік

жиле приміщення

житло з  фонду соціального призначення

у  придатному для проживання стані

у  не придатному для проживання стані

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Усього

01

250

146

6

96

2

10

32

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

над якими було встановлено піклування

02

 

169

 

119

 

4

 

45

 

1

 

2

 

0

були передані в прийомні сім`ї

03

12

6

0

5

1

0

0

були передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

10

 

4

 

0

 

6

 

0

 

0

 

0

випускники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

59

 

17

 

2

 

40

 

0

 

8

 

32

   

Назад

                                                                        
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"