Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
План роботи на 2017 рік

Назад

ПЛАН
роботи Служби у справах дітей облдержадміністрації
на 2017 рік
І. Організація роботи Служби у справах дітей облдержадміністрації


Зміст

Термін

Виконавці

1.

Проводити оперативні наради з працівниками Служби у справах дітей облдержадміністрації (далі - Служби), керівниками обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м.м. Ніжин, Чернігів, с. Хмільниця Чернігівського району)

Щотижня

Зеленько Л.Ф.
Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.

2.

Проводити апаратні навчання для працівників Служби

Щомісяця

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Шило О.В.

3.

Забезпечити у визначені чинним законодавством терміни якісний розгляд заяв, звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації

Постійно

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Шило О.В.

4.

Забезпечити щотижневе, щомісячне, щоквартальне планування роботи Служби

Протягом року

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Шило О.В.

5.

Забезпечити своєчасне виконання та зняття документів з контролю на підставі інформації виконавців, рішення керівництва Служби

Постійно

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Шило О.В.

6.

Забезпечити неухильне та своєчасне виконання завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями та дорученнями керівництва облдержадміністрації, наказів і доручень керівництва Служби

Постійно

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Шило О.В.

7.

Підготувати державну статистичну звітність щодо:
- діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (форма 1-ДБСТ);
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (форма № 1-ОПС);
- збереження їх житлових прав (форма
№ 1-ЗЖД).

 

Січень

 

Лютий

 

Лютий

 

Гавриль О.А.

 

Хоменко О.В.

 

Хоменко О.В.
Гавриль О.А.

8.

Забезпечити підготовку:
- матеріалів для здачі звітів за результатами діяльності в 2016 році у Департаменті захисту прав дітей та усиновлення Міністерстві соціальної політики України;
- звіту про підсумки діяльності Служби у справах дітей облдержадміністрації за результатами 2016 року.

Лютий

 

 

 

Лютий

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.
Руденок Н.М.
Чередник О.М.

9.

Забезпечити відповідну роботу з архівними документами Служби

Постійно

Шило О.В.

10.

Готувати та направляти райдержадміністраціям, виконавчим комітетам Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької міських рад, Деснянської, Новозаводської районних у
м. Чернігові рад інформаційно-статистичні матеріали у розрізі районів та міст області, щодо:
- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, виконання територіями відповідних прогнозованих показників;
- руху контингенту вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м.м. Чернігів, Ніжин, с. Хмільниця Чернігівського району);
- стану підліткової злочинності, попередження соціального сирітства, дитячої бездоглядності, безпритульності, насильства в сім’ї щодо дітей;
- влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї усиновлювачів громадян інших держав.

Щоквартально

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І
Хоменко О.В.
Руденок Н.М.

11.

Забезпечити інформаційне наповнення відомостями про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що можуть бути усиновлені інтернет-ресурси:
- благодійної організації «Зміни одне життя - Україна»;
- Всеукраїнської громадської організації «Магнолія»;
 - Всеукраїнського національного порталу «sirotstvy.net».
Провести моніторинг відомостей про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з області, що можуть бути усиновлені, на сайті Мінсоцполітики України msp.gov.ua, з метою розміщення на цьому ітернет-ресурсі об’єктивних відомостей про цих дітей, в тому числі фотокарток.

Постійно

 

 

 

 

 

Лютий

Хоменко О.В.

 

 

 

 

 

Железний С.А.
Хоменко О.В.

12.

Забезпечити підготовку до розгляду на засіданнях:
- Колегії Служби у справах дітей облдержадміністрації питання: «Про результати діяльності служб у справах дітей впродовж 2016 та І-го кварталу 2017 року»;
- Колегії облдержадміністрації питання: «Про здійснення соціального захисту дітей в області»;
- на засіданні постійної комісії обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму обласної ради питання: «Про стан реалізації обласної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки».

 

 

Червень

 

Жовтень

 

Грудень

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Хоменко О.В.
Руденок Н.М.
Чередник О.М.

13.

Забезпечити підготовку до розгляду на засіданнях координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації питань:
- Про стан забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа у 2016 році;
- Про стан профілактики підліткової злочинності та правопорушень серед учнівської молоді;
- Про стан надання центрами зайнятості Чернігівської області соціальних послуг неповнолітнім особам, дітям – сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування.
- Про стан організації роботи з профілактики соціального сирітства в області;
- Про стан наглядової діяльності щодо додержання підприємствами, установами та організаціями області законодавства про працю неповнолітніх, та здійснення превентивних заходів з метою недопущення дискримінації трудового права молодих працівників, у т.ч. – з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- Про взаємодію суб’єктів соціальної роботи щодо роботи з сім’ями, діти з яких навчаються в інтернатних закладах за заявою батьків.
- Про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- Профілактика тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії у дітей та підлітків;
- Соціальна підтримка сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю.
- Стан здійснення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту населення області;
- Про здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню щодо дітей в області;
- Підтримка та розвиток читання дітей в області;
- Про затвердження плану роботи координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації на 2018 рік.

 

 

І квартал

 

 

 

 

 

ІІ квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ квартал

 

 

 

 

ІV квартал

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Хоменко О.В.
Руденок Н.М.
Чередник О.М.

14.

Брати участь у розгляді питань стосовно захисту прав дітей на засіданнях інших дорадчих органів при облдержадміністрації, зокрема:
- робочої групи з питань реалізації основних напрямків вдосконалення системи соціальних виплат населенню;
- координаційної ради щодо реформування сфери соціальних послуг;
- координаційної ради щодо розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним особам;
- на засіданні міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству при облдержадміністрації;
- координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при обласній державній адміністрації

Постійно

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.

 

 

ІІ. Організація роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, попередження соціального сирітства, негативних проявів у дитячому середовищі, захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх у сім’ї громадян України


Зміст

Термін

Виконавці

1.

Забезпечувати:
- організацію виявлення та облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, якість та повноту заповнення ЕОК дітей даної категорії у ЄІАС «Діти»;
- організацію та проведення на території області Всеукраїнського рейду «Урок»;
- організацію обласних профілактичних рейдів та операцій в районах і містах області для виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, інші негативні прояви в дитячому середовищі;
- при набутті дитиною статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безумовне її влаштування у сімейні форми виховання;
- недопущення випадків влаштування дітей, які набули статус дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, в тому числі вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей до інтернатних установ області;
- подання Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України у терміни визначені чинним законодавством анкет на дітей, що підлягають усиновленню з метою їх постановки на централізований облік (згідно з визначених контрольних термінів)
- координацію діяльності ССД райдержадміністрацій, Ніжинської, Новгород-Сіверської міських рад, Деснянської, Новозаводської районних у м.Чернігові рад стосовно влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, виконання територіями прогнозованих показників щодо створення ПС та ДБСТ;
- участь працівників ССД ОДА у проведенні навчань в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді потенційних кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі;
- аналіз річних звітів про стан виховання утримання і розвитку прийомних дітей, дітей-вихованців у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
- аналіз матеріалів щодо захисту житлових та майнових прав дітей в області;
- розрахунки потреб обсягів обласного бюджету (у розрізі районів та міст області) на забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та підготовка пропозицій щодо фінансування частин цих видатків за рахунок коштів обласного бюджету
- визначення контингенту вихованців у прийомних сім’ях (ПС), дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ) та провести розрахунки потреб державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у ДБСТ та ПС.

 

Постійно

 

Серпень – жовтень

Протягом року (за окремим планом)

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

Протягом року (згідно визначених термінів)

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.

 

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.

 

Железний С.А.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.

 

Железний С.А.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.

 

Хоменко О.В.

 

 

 

Железний С.А.
Гавриль О.А.

 

 

 

 

Железний С.А.
Гавриль О.А.

 

Гавриль О.А.

 

Железний С.А.

 

Железний С.А.

 

 

 

Гавриль О.А.

2.

Сприяти створення в області:
- спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сімей патронатних вихователів, влаштування в них дітей;
- центрів соціальної підтримки сімей та дітей у районах та містах області.

 

Протягом року

 

Протягом року

 

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.

3.

Аналізувати:
- стан справ стосовно дітей в області;
- стан утримання дітей, які виховуються в сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;
- оформлення анкет на дітей, які підлягають усиновленню;
- висновки про стан здоров’я дитини, яка підлягає усиновленню, співвідношення кодів захворювання діагнозам відповідно до МКХ-10;
- динаміку кількості дітей, усиновлених громадянами України;
- розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, виконання територіями області прогнозованих показників влаштування;
- стан призначення та виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- стан виплати одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними повноліття;
- здійснення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводу законних працівників з числа внутрішньо переміщених осіб;
- виконання обласного плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.08.2013 р. № 314;
- виконання обласного плану додаткових заходів із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 09.08.2013 № 320;
- стан роботи щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, результати проведення рейдів «Діти вулиці», «Вокзал».
- виконання Програми соціально-економічного розвитку області на
2017 рік.

 

Щоквартально

 

Постійно

 

Постійно

 

Постійно

 

Щоквартально

 

Щоквартально

 

 

Щомісяця

 

 

 

 

Постійно

 

Постійно

 

Щороку

 

 

 

Щокварталу

 

 

Щокварталу

Щокварталу

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.
Гавриль О.А.
Чередник О.М.
Железний С.А.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.

Хоменко О.В.

 

Хоменко О.В.

 

Хоменко О.В.

 

Железний С.А.
Гавриль О.А..

 

Гавриль О.А.

 

 

 

Хоменко О.В.

 

Гавриль О.А.
Руденок Н.М.

 

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.

 

 

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.

 

 

Чередник О.М

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.

4.

Провести організаційну підготовку  проведення «засідань за круглим столом» на теми:
- «Міжвідомча взаємодія у вирішенні проблем соціально-правового захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах»;

 - «Взаємодія органів влади та інститутів громадянського суспільства у сфері захисту прав дітей»;

 - «Реалізація прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сімейному оточенні»;

 - «Усиновлення дітей у сім’ї громадян України - пріоритетна форма влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування».

 

 

Травень

 

Листопад

 

 

Квітень

 

Грудень

 

 

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.

 

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.

 

Железний С.А.
Гавриль О.А.

 

Железний С.А.
Хоменко О.В.

5.

Забезпечити реалізацію на території області:

  • Законів України:

 - «Про охорону дитинства» від 26.04.2001
№ 2402-ІІІ;
- «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР;
- «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-ІV;
- «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 02.06.2011 № 2623-IV;
- «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VІІ.

  • Указів Президента України:

 - від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»;
- від 22.10.2012 № 609/2012 «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»;
- від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»;
- від 25.08.2015 № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини».

  • Доручень Президента України:

 - від 08.04.2011 року № 1-1/637;
- від 15.03.2012 року № 1-1/598;
- від 30.08.2012 року № 1-1/2338;
- від 22.07.2013 № 1-1/1852.

  • постанов Кабінету Міністрів України:

 - від 24.09.08 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
- від 08.10.08 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;
- від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;
- від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»;
- від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»;
- від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»;
- від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (в питаннях здійснення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей такої категорії без супроводу законних працівників).

  • наказів та листів Міністерства соціальної політики України:

 - від 26.01.2012 № 35 «Про запровадження форми звітності № 1-ОПС (річна) «Звіт про кількість дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування» та Інструкції щодо її заповнення»;
- від 26.01.2012 № 36 «Про запровадження форми звітності № 1-ДБСТ (річна) «Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» та Інструкції щодо її заповнення»;
- від 26.01.2012 № 37 «Про запровадження форми звітності № 1-ЗЖД (річна) «Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування» та Інструкції щодо її заповнення»;
- від 05.03.2012 № 122 «Про затвердження форм документів з питань усиновлення»;
- від 06.12.2011 № 854/0/15-11/57 «Щодо форм звітності»;
- від 09.12.2011 № 859/0/15-11/57 «Щодо моніторингу усиновлення дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування».

  • Рішень сесій обласної ради:

 - шостої сесії сьомого скликання від 29.09.2016 № 6-6/VII «Про обласну Програму із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки»;
- сьомої сесії сьомого скликання від 20.12.2016 № 11-7/VII «Про обласну Програму попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки».

  • Розпоряджень голови облдержадміністрації:

 - від 28.03.2008 № 119 «Про затвердження обласної цільової соціальної Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- від 14.11.2011 № 389 «Про затвердження обласного Плану заходів соціального захисту і підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»;
- від 13.02.2012 № 38 «Про затвердження обласного Плану заходів з виконання Указу Президента України від 16.12.2011 року № 1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»;
- від 28.07.2016 № 417 «Про затвердження Регіонального плану реформування дитячих інтернатних закладів та удосконалення системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми у Чернігівській області до 2020 року»;
- від 29.11.2016 № 709 «Про затвердження Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів обласної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки».

Протягом року

 

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Хоменко О.В.
Руденок Н.М.
Гавриль О.А.
Чередник О.М.
Шило О.В.

ІV. Діяльність закладів соціального захисту дітей


№ з/п

Зміст

Термін

Виконавці

1.

Контролювати діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м.м. Ніжин, Чернігів, с. Хмільниця Чернігівського району) (далі - Центри) по забезпеченню соціального захисту вихованців закладів.

Протягом року

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.

2.

Організовувати проведення навчальних семінарів для педагогічних працівників та психологів центрів з питань організації ї виховного та реабілітаційного процесу за участі фахівців обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського з питань:
- «Командний підхід в роботі з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах»
- «Практичні аспекти виховного та реабілітаційного процесів в закладах соціального захисту дітей».

 

 

 

 

Березень

 

Вересень

 

 

 

 

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.
Чередник О.М.

3.

Провести конкурс „Кращий вихователь року” серед педагогічних працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

Березень-квітень

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.
Марчук І.В.

4.

Відвідувати відкриті виховні заходи у Центрах (за окремим планом)

Протягом року

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.
Чередник О.М.

5.

Брати участь у засіданнях педагогічних рад Центрів (за окремим планом)

Протягом року

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.
Чередник О.М.

6.

Забезпечувати організацію направлення та вибуття дітей із Центрів

Постійно

Олифіренко Ю.І.
Руденко Н.М.

7.

Аналізувати стан ведення особових справ вихованців Центрів

Протягом року

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.
Чередник О.М.

8.

Готувати статистичну звітність про діяльність Центрів

Січень
Липень

Руденок Н.М.
Чередник О.М.

9.

Аналізувати стан направлення дітей до Центрів районними та міськими службами у справах дітей

Постійно

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.
Чередник О.М.

10.

Аналізувати рух контингенту Центрів

Щомісячно

Руденок Н.М.
Чередник О.М.

11.

Забезпечити проведення оперативних нарад з керівниками Центрів

Щотижня

Олифіренко Ю.І.

 

 

 

 

V. Контроль за діяльністю служб у справах дітей райдержадміністрацій, Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької міських рад, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад, підвідомчих закладів, інтернатних установ
Надання практичної та методичної допомоги.


з/п

Зміст

Термін

Виконавці

Здійснити перевірки:

1.

Стану організації діяльності стосовно запобігання дитячої безпритульності, бездоглядності, профілактики соціального сирітства, дотримання законних прав та інтересів дітей, які проживають у складних життєвих обставинах, захисту прав, свобод та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в службах у справах дітей:
- Городнянської, Ніжинської, Чернігівської райдержадміністрацій, Ніжинської міської ради;
- Бобровицької, Коропської, Носівської, Сосницької райдержадміністрацій, Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад;
- Куликівської, Прилуцької, Срібнянської, Талалаївської райдержадміністрацій, Прилуцької міської ради;
- Бахмацької, Менської, Корюківської, Новгород-Сіверської райдержадміністрацій, Новгород-Сіверської міської ради.

 

 

 

 

 

І квартал

 

ІІ квартал

 

ІІІ квартал

 

ІV квартал

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.
Чередник О.М.

2.

Надавати практичну і методичну допомогу з питань організації діяльності щодо соціально-правового захисту дітей у об’єднаних територіальних громадах Бахмацького, Ічнянського, Козелецького, Коропського, Корюківсього, Ніжинського, Носівського, Сновського та Чернігівського районів області

Протягом року (за окремим планом)

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.
Чередник О.М.

3.

Здійснити перевірку діяльності та надати комплексну допомогу Центрам соціально-психологічної реабілітації дітей з питань забезпечення соціального захисту дітей:
- Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей;
 - Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей;
- Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (с.Хмільниця Чернігівського району).

 

 

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

 

 

 

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М. Чередник О.М.

4.

Здійснити перевірки стану роботи із  соціально-правового захисту дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського   піклування, в закладах Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом року
(за окремим планом)

Железний С.А.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.

5.

Здійснювати контроль у районах та містах області за станом виховання, утримання, матеріального забезпечення усиновлених дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.

Протягом року
(за окремим планом)

Железний С.А.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.

5.

Брати участь у роботі Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення

За окремим планом

Олифіренко Ю.І.

6.

Підготувати методичні рекомендації з питань:
- «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади» (для працівників об’єднаних територіальних громад);

 - «Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту»;

 - «Збірник методичних рекомендацій на допомогу спеціалістам служб у справах дітей, які займаються питаннями усиновлення дітей»;
- «Здійснення соціального захисту дітей з числа внутрішньо переміщених осіб».

 

І квартал

 

ІІ квартал

 

І квартал

 

 

ІІІ квартал

 

 

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.

 

 

Железний С.А.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.

VІ. Робота по організаційно-кадровому та правовому забезпеченню


Зміст

Термін

Виконавці

1.

Забезпечувати виконання наказу Служби від 09.01.2014 № 2 «Про Затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції в Службі у справах дітей облдержадміністрації»

Протягом року

Шило О.В.

2.

Тримати на контролі виконання наказу Служби у справах дітей ОДА від 20.12.2017  № 51-к «Про план роботи з кадрами на 2017 рік»

Протягом року

Шило О.В.

3.

Забезпечити декларування доходів за
2016 рік держслужбовцями Служби

До 1 квітня

Шило О.В.

4.

Організація проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань за 2016 рік, сприяння покращенню добору і розстановки кадрів, підвищенню їх кваліфікації.

Протягом року

Шило О.В.

5.

Організація роботи щодо мобілізаційної готовності і мобілізаційної підготовки працівників Служби.

Протягом року

Шило О.В.

6.

Забезпечити дотримання виконання указів Президента України від 19.02.2003 №138/2003 „Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України”, від 02.12.1995 №1116 „Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв” та від 17.12.1999 №1583 „Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам‘ятних дат і ювілеїв” при розгляді відповідних клопотань.

Протягом року

Шило О.В.

7.

Тримати на постійному контролі розгляд питань на апаратних нарадах: щодо виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови Чернігівської та рішень керівництва служби у справах дітей облдержадміністрації з питань реалізації державної кадрової політики, дотримання законодавства.

Постійно

Шило О.В.

8.

Проведення співбесід з керівниками служб у справах дітей області за підсумками діяльності з питань здійснення соціального захисту дітей у 2017 році.

січень

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.
Руденок Н.М.

9.

Своєчасно готувати проекти наказів на відрядження та відпустки

Постійно

Шило О.В.

10.

Забезпечити своєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових актів служби у справах дітей до Головного управління юстиції в Чернігівській області

Щомісяця

Шило О.В.

11.

Продовжити роботу щодо введення в експлуатацію системи електронного документообігу

постійно

Шило О.В.

VІІ. Підвищення кваліфікації працівників служби у справах дітей облдержадміністрації, служб у справах дітей районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських та районних у м. Чернігові рад


Зміст

Термін

Виконавці

1.

Провести навчальні семінари для співробітників служб у справах дітей райдержадміністрацій, Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької міських рад, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад, об’єднаних територіальних громад з питань:
- «Забезпечення та захист прав дітей в процесі децентралізації влади та функціонування об’єднаних територіальних громад»

- «Соціально-правовий захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та залишились без піклування батьків»

- «Профілактика насильства та жорстокого поводження щодо дітей, організація                    надання допомоги постраждалим дітям»
- «Захист прав, свобод та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізація їх прав на влаштування у сімейні форми виховання»

 

 

 

 

Квітень

 

 

Червень

 

Жовтень

 

Грудень

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Хоменко О.В.
Марчук І.В.
Руденок О.М.
Гавриль О.А.

2.

Взяти участь в організації проведення короткотермінового навчального семінару на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради керівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад, Деснянської та Новозаводської районних у м.Чернігові рад на тему: «Основні напрями діяльності органів місцевої влади щодо захисту прав та законних інтересів дітей».

Квітень

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.
Хоменко О.В.
Руденок О.М.
Гавриль О.А.

VІІ. Проведення організаційно-масових заходів


Зміст

Термін

Виконавці

1.

Провести обласний конкурс дитячої творчості серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Світ очима дітей»

Травень-червень

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М
Чередник О.М.

2.

Провести акції:
- «Даруймо радість дітям» для дітей-соціально-незахищених категорій;
- «День спільних дій в інтересах дітей».
- Дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства

Травень - червень

 

Листопад

Железний С.А.
Хоменко О.В.

Олифіренко Ю.І.

3.

Провести заходи з нагоди Дня усиновлення

Вересень

Железний С.А.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.

4.

Організувати діяльність «Літньої школи» для прийомних батьків, батьків-вихователів, прийомних дітей, дітей-вихованців, власних дітей із цих родин.

Липень-серпень

Железний С.А.
Хоменко О.В.
Гавриль О

5.

Організувати та провести святкові заходи з нагоди Дня святого Миколая, Новорічних свят

Грудень 2017 року

Железний С.А.
Хоменко О.В.
Гавриль О.А.

VІІІ. Проведення виїзних заходів


Зміст

Термін

Виконавці

1.

Організувати проведення комплексних відпрацювань територіальних громад, районів та міст області щодо стану організації роботи з профілактики дитячої безпритульності, бездоглядності, злочинності, попередження насильства в сім’ї щодо дітей та інших негативних проявів у дитячому середовищі.

Впродовж року (за окремим планом)

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.

2.

Забезпечити проведення міжвідомчих нарад у територіальних громадах, районах та містах області, за підсумками комплексних відпрацювань з питань організації роботи з профілактики дитячої безпритульності, бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Впродовж року (за окремим планом)

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.

3.

Провести в області Всеукраїнський рейд «Урок» на виконання вимог Закону України «Про освіту» з метою виявлення дітей та підлітків, що без поважних причин на початок навчального року не приступили до занять у загальноосвітніх навчальних закладах

серпень-жовтень

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.
Чередник О.М.

4.

Забезпечити діяльність мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини

Впродовж року (за окремим планом)

Олифіренко Ю.І.
Руденок Н.М.
Чередник О.М.

5.

Надавати практичну та методичну допомогу з питань захисту прав дітей новоствореним та діючим об’єднаним територіальним громадам

Впродовж року (за окремим планом)

Олифіренко Ю.І.
Железний С.А.
Руденок Н.М.

ІХ. Робота зі ЗМІ


Зміст

Термін

Виконавці

1.

Готувати матеріали до виступів начальника Служби у друкованих ЗМІ, обласному радіомовленню та телебаченню, інтернет-ресурсах.

Впродовж року (за окремим планом)

Олифіренко Ю.І.
Железний С.А.

2.

Забезпечити підготовку матеріалів до брифінгів в облдержадміністрації з нагоди відзначення:
- Дня захисту дітей (1 червня):
- Дня усиновлення (30 вересня).

 

 

Травень
вересень

Железний С.А.
Олифіренко Ю.І.

3.

Готувати прес-анонси та прес-релізи для ЗМІ стосовно проведення заходів Служби.

Постійно

Олифіренко Ю.І.
Железний С.А.

4.

Забезпечити висвітлення на веб-сторінках ССД облдержадміністрації та облдержадміністрації інформаційні повідомлення про діяльність служб у справах дітей області, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та надавати інформацію про проведені заходи Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Постійно

Олифіренко Ю.І.
Железний С.А.
Хоменко О.В.
Чередник О.М.

Назад

                                                                        
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"