Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
І півріччя

Назад

                            Кількісні показники усиновлення дітей (станом на 01.07.2017)                                                                                            

Назва показника

 

Номер
рядка

Усього
дітей

з них віком на початок звітного року

до 1 року

1-2 роки

3-5 років

6-10 років

11-17 років

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього усиновлено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом звітного періоду за рішенням судових органів

01

28

7

3

5

4

9

З рядка 01 усиновлено громадянами України

02

18

6

3

5

3

1

З рядка 01 усиновлено іноземними громадянами

03

10

1

-

-

1

8

Усього усиновлено дітей одним із подружжя (внутрісімейне усиновлення) протягом звітного періоду за рішенням судових органів

04

9

-

-

2

3

4

З рядка 04 усиновлено дітей громадянами України

05

9

-

-

2

3

4

З рядка 04 усиновлено дітей іноземними громадянами

06

-

-

-

-

-

-

Усього скасовано або визнано недійсним усиновлень щодо дітей, усиновлених з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом звітного року

07

-

-

-

-

-

-

З рядка 07 скасовано або визнано недійсним усиновлення дітей громадянами України

08

-

-

-

-

-

-

З рядка 07 скасовано або визнано недійсним усиновлення дітей іноземними громадянами

09

-

-

-

-

-

-

Усього усиновлювачів позбавлено батьківських прав протягом звітного року

10

-

-

-

-

-

-

З рядка 10 позбавлено батьківських прав усиновлювачів – громадян України

11

-

-

-

-

-

-

З рядка 10 позбавлено батьківських прав усиновлювачів - іноземних громадян

12

-

-

-

-

-

-

 


       Кількісні показники усиновлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  


Регіон

Кількість дітей,
усиновлених громадянами України,
з них:

Кількість дітей, усиновлених іноземними громадянами, з них:

Усиновлення дітей родинними групами
(гр. України)

Усиновлення дітей родинними групами (інозем. громадянами)

Всього

З інтернату

З дитячого будинку

З будинку дитини

З притулку, центру соціально-
психологічної реабілітації для дітей

Із сім’ї опікуна, піклувальника

Із ПС/ДБСТ

Інше

Діти з хворобою ВІЛ/СНІД

Діти-інваліди

Всього

З інтернату

З дитячого будинку

З будинку дитини

З притулку, центру соціально-
психологічної реабілітації для дітей

Інше

Діти з хворобою ВІЛ/СНІД

Діти-інваліди

по 2 дітей

по 3 дитини

більше 3 дітей

по 2 дітей

по 3 дитини

більше 3 дітей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Чернігівська

18

0

0

5

4

4

3

2

0

0

10

9

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

                                    Кількісні показники щодо дітей, які перебувають на місцевому обліку з усиновлення                      

 

 

 

 

Регіон

Кількість дітей на місцевому обліку

з них, перебувають на місцевому обліку з усиновлення та влаштовані
в сімейні форми виховання:

Всього

з них:

з них:

всього

мають бр\с
на обліку

мають інвалід-ність

влаштовані під опіку

влаштовані в ПС/ДБСТ

Влаштовані
в сім’ї
родичів, тимчасове
влаштування
в сім’ї громадян

до 1 року

1-2 р.

3-5 р.

6-10 р.

11-17 р.

мають бр\с
на обліку

мають інвалід-ність

всього

мають бр\с
на обліку

мають інвалід-ність

всього

з них мають бр\с
на обліку

з них до 5 років без бр\с
на обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Чернігівська

600

407

25

2

8

27

131

432

441

316

12

18

6

1

422

310

0

1

                          
                                                                                 Кількісні показники усиновлення дітей з особливими потребами                                       


Регіон

Всього усиновлено дітей з особливими потребами

з них:

з них:

мають інвалідність по інших захворю-ваннях

громадянами України

іноземними громадянами

діти з ВІЛ/СНІД

діти з синдромом Дауна

громадянами України

іноземними громадянами

громадянами України

іноземними громадянами

всього

до 1 року

1-2 р.

3-5 р.

6-10 р.

11-18 р.

всього

до 1 року

1-2 р.

3-5 р.

6-10 р.

11-18 р.

всього

до 1 року

1-2 р.

3-5 р.

6-10 р.

11-18 р.

всього

до 1 року

1-2 р.

3-5 р.

6-10 р.

11-18р.

всього

до 1 року

1-2 р.

3-5 р.

6-10 р.

11-18 р.

всього

до 1 року

1-2 р.

3-5 р.

6-10 р.

11-18 р.

по наказу МОЗ № 973

інші

Чернігівська

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                             Кількісні показники щодо сімей, які перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі                               

 

Регіон

Загальна кількість сімей на обліку

 

Бажають усиновити дитину віком:

 

Кількість кандидатів, знятих з обліку відповідно до
 п. 29 Порядку

всього

з них:

подружні
пари

одинокі громадяни

до 1  року

до 3 років

до 5 років

до 10 років

від 10 до 18 років

усинов-лення дитини

закінчення строку дії висновку про можливість бути усиновлювачем, якщо такі кандидати не звернулись із заявою про продовження його дії

Подання кандидатами в усиновлювачіписьмової  заяви

з’ясування або виникнення обставини, що унемож-ливлюють усиновлення

до 40 років

до 50 років

старше 50 років

до 40 років

до 50 років

старше 50 років

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Чернігівська

22

12

6

0

0

4

0

1

4

6

11

0

16

5

1

0

                          

Назад

                                                                        
 
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"