Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
2017

Назад

Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та форма їх влаштування на кінець звітного періоду
(кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

З них

над якими встановлено опіку, піклування

 

передані в прийомні сім`ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

 

 

інші заклади

 

системи МОЗ

системи МОНмолодьспорту

системи Мінсоцполітики

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

01

2036

1406

301

147

28

108

13

33

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають житло

02

1646

1235

207

104

10

65

7

18

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на праві власності

03

256

207

28

8

0

9

1

3

на праві користування

04

1390

1028

179

96

10

56

6

15

не мають житла

05

390

171

94

43

18

43

6

15

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення опіки над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду
(кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

Призначений опікун над житлом

особа, яка є опікуном,
піклувальником
дитини

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, але не є його опікуном, піклувальником

особа, яка не перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним та не є його опікуном, піклувальником

А

Б

1

2

3

4

 

Усього

 

01

 

1646

 

151

 

14

 

22

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

над якими встановлено опіку, піклування

02

 

1235

 

143

 

6

 

7

передані в прийомні сім`ї

03

207

7

6

8

передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

104

 

1

 

0

 

2

передані в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

 

82

 

 

0

 

 

2

 

 

3

передані до інших закладів

06

 

18

 

0

 

0

 

2

 

 

 

 

 

 

Стан утримання житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду

 (кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

З них

над якими встановлено опіку, піклування

передані в прийомні сім`ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

передані до інших закладів

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього

01

1646

1235

207

104

82

18

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

житло  у придатному для проживання стані

02

 

1600

 

1214

 

196

 

100

 

74

 

16

житло у не придатному для проживання стані

03

 

46

 

21

 

11

 

4

 

8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення їх житлом після досягнення повноліття 
                                                                                                                     (кількість осіб)


Назва показника

№ рядка

Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття за звітній період

З них

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали за звітний період

мають
житло

перебувають на квартирному обліку

потребують взяття на квартирний облік

жиле приміщення

житло з  фонду соціального призначення

у  придатному для проживання стані

у  не придатному для проживання стані

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Усього

01

287

171

11

104

1

13

31

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

над якими було встановлено піклування

02

 

196

 

140

 

2

 

53

 

1

 

2

 

0

були передані в прийомні сім`ї

03

19

10

3

6

0

0

0

були передані в дитячі будинки сімейного типу

 

04

 

13

 

4

 

1

 

8

 

0

 

0

 

0

випускники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

05

 

59

 

17

 

5

 

37

 

0

 

11

 

31

Назад

                                                                        
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"