Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
2018

Назад

 Довідка

про розвиток в області сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за результатами 2018 року

станом на 31.12.2018

Забезпечення загальнонаціонального пріоритету щодо захисту прав дітей, і особливо тих, які в силу різних обставин життя втратили піклування рідних батьків, реалізується через розвиток сімейних форм виховання.

За відомостями обласного управління статистики станом на 01.01.2018 в області всього нараховувалось 162919 дітей, з яких 2042 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що складає 125,3 на 10 000 дитячого населення. По районах області цей показник має значення 155,6 що значно більше ніж по містах обласного підпорядкування – 85,5. Найбільша кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 10 000 дитячого населення у Корюківському – 255,3, Куликівському – 221,7, Носівському – 209,0, Коропському – 200,0, Городнянському – 197,8, Талалаївському - 178,8. Найменший цей показник у
Варвинському районі – 75,4, м. Ніжині – 80,0, м. Чернігові – 81,4, м. Прилуки – 93,6%. (Таблиця 1).

Впродовж останніх років кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у регіоні має тенденцію до скорочення, але протягом 2018 у порівнянні з 2017 роком загальна кількість таких осіб збільшалась на 0,3% (з 2036 на 31.12.2017 до 2042 на кінець минулого року).

Станом на:

31.12.10

31.12.11

31.01.12

31.12.13

31.12.14

31.12.15

31.12.16

31.12.17

31.12. 18

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб

2809

2687

2537

2438

2284

2177

2077

2036

2042

За результатами 2018 року в області отримали статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 330 осіб, а до сімейних форм виховання всього було влаштовано 370 дітей (56 – усиновлено, 213 – під опіку, піклування, 71 – у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, 3 – тимчасово у сім’ї родичів, знайомих, 2 – тимчасово в патронатній сім’ї, 25 – повернуто в біологічну сім’ю), що на 12,1% більше у порівнянні з кількістю осіб, які посиротіли протягом минулого року.

Зокрема, суттєво збільшилось число дітей, які залишились без батьків у           м. Носівка на 80,0% (з 0 до 8), Коропському районі на 72,7% (з 3 до 11), Сосницькому – на 70,0% (з 3 до 10), Чернігівсьому на 46,4% (з 15 до 28), м. Прилуки на 42,9% (з 4 до 7), Ріпкинському на 38,5% (з 8 до 13), що спричинило приріст такої категорії дітей у цілому по всьому регіону на 1,2% (з 326 до 330). (Таблиця 2).

В області проводиться цілеспрямована діяльність стосовно влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, зокрема, частка таких дітей постійно збільшується:

Станом на:

31.12.11

31.12.13

31.12.13

31.12.14

31.12.15

31.12.16

31.12.17

31.12.18

у %, до загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

73,9%

78,2%

82,4%

87,0%

89,4%

92,0%

93,3%

92,8%

Протягом 2018 року в порівнянні з попереднім роком, відбулося не суттєве зменшення  кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання, яке по області становило ( - 0,5%). Від’ємні значення ця динаміка мала місце у Чернігівському районі ( - 9,8%),             м. Носівка ( - 4,1%), Талалаївському ( - 3,5%), Новозаводському м. Чернігова              ( - 2,8%), Менському ( - 2,5%), Бахмацькому ( - 2,4%), Сновському ( - 2,3%), Козелецькому ( - 1,8%).

Найбільшим цей показник був у Срібнянському районі (+ 11,5%), Новгород-Сіверському (+ 9,3%), Борзнянському (+ 5,5%), м. Новгород-Сіверському (+ 4,2%),  Варвинському (+4,1%), Куликівському (+3,6%), Семенівському (+ 3,1%). (Таблиця 3).

Всього станом на 31.12.2018 сімейними формами виховання в області було охоплено 92,8% дітей такої категорії, що на 1,1% перевищує середньоукраїнський показни (91,7%).

Найбільше дітей перебувають у сімейних формах виховання у Срібнянському  районі та м. Н-Сіверському – по 100%, Сосницькому – 97,9%, Носівському – 96,8%, Ніжинському районі – 96,4%, Прилуцькому – 96,2%, м. Ніжині – 95,6%, Варвинському районі – 95,0%.

При середньообласному показнику перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернатнмх установах – 5,8%, з Ріпкинського району таких дітей в державних закладах інтернатного типу перебуває 11,8%, з Борзнянського – 11,7%,  Городнянського,  Менського, Новозаводського району м.Чернігова – по 11,1%, Куликівського – 8,9%, Чернігівського – 8,8%. (Таблиця 4).

Вік вихованців інтернатних установ, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, (згідно з первинним обліком у Чернігівській області) та підпорядкування цих закладів розподіляється наступним чином:

Вік дітей

Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються у закладах

З них перебувають у інтернатних закладах системи:

МОН

МОЗ

Мінпраці

до

1 року

2

0

2

0

від 1 до 2 років

14

0

14

0

від 3 до 5 років

21

0

21

0

від 6 до 11 років

20

17

0

3

від 12 до 17 років

62

53

0

9

Всього

119

70

37

12

          Як свідчить статистика, найбільша кількість таких дітей перебуває у закладах системи освіти – 70 (або 58,8% від їх загальної кількості), мають вік від 12 до 17 років – 62 особи (52,1%). Діти віком до 5 років – 37 осіб, які складають 31,1%, у більшості випадків мають хронічні захворювання та вади розвитку.

          У порівнянні з 31.12.2017 загальна кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа вихованців інтернатних установ, збільшилась в області на 13,3% (з 105 до 119) осіб.

Усиновлення

Пріоритетною формою влаштування - визначено усиновлення дітей громадянами України. З 2042 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно з вимогами чинного законодавства, мають підстави для усиновлення 582 особи (або 28,5% від загальної кількості таких дітей), які розподіляються за віком:

Вік, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають підстави для усиновлення

до 1 року

від 1 до 2 років

від 3 до 5 років

від 6 до 10 років

від 11 до 17 років

Всього

Кількість таких дітей

2

14

22

90

454

582

У %

0,3%

2,4%

3,8%

15,5%

78,0%

100,0%

З 582 дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, 394 особи (67,69%) мають рідних братів, сестер, 36 (5,88%) – діти з особливими потребами (мають інвалідність), 438 (75,3%) вже влаштовані в сім’ї громадян України (21 – перебувають під опікою, піклуванням, 417 – виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу).

Впродовж 2018 року в області всього було усиновлено 56 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, (46 – громадянами України, 10 – іноземцями). З 46 дітей, усиновлених українцями, мали вік: до 1 року – 6 (13,04%), від 1 до 2 років – 8 (17,39%), від 3 до 5 років – 18 (39,13%), від 6 до 9 років – 12 (26,08%) та від 11 до 17 років – 2 дитини (4,34%).

Найбільше дітей з первинного обліку усиновлено громадянами України впродовж минулого року з Прилуцького району – 6, Козелецького та Деснянського района м. Чернігова – 5, Ічнянського, Менського, Новгород-Сіверського, Чернігівського – по 3, Бахмацького, Городнянського, Корюківського, Семенівського, Срібнянського району – 2, Борзнянського, Куликівського, Ніжинського, Ріпкинського, Сновського, Талалаївського, м. Ніжина, Новозаводського м. Чернігова – по 1.

(Таблиця 5).

Найбільше родин, що усиновили дітей налічується у Новозаводському районі
м. Чернігова – 6, Корюківському, м. Ніжині по - 4, Козелецькому, Ріпкинському по -2, Деснянському районі м. Чернігова, Ічнянському, Менському, Ніжинському, Носівському, Срібнянському, Чернігівському,  м.Прилуки – по 1. Мешканцями інших регіонів - 14 (родинами з Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької областей та м. Києва) у регіоні усиновлено 22 дитини з первинного обліку Чернігівської області.

В результаті проведення системної роботи щодо пріоритетності усиновлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом звітного періоду 2 дітей усиновлені опікунами, піклувальниками, 8 – прийомними батьками, в родинах, де вони були влаштовані, 3 - усиновлені з прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу сторонніми кандидатами в усиновлювачі. Громадянами України також було усиновлено 9 родинних груп дітей по 2 особи, 1 родинну групу з 3 дітей.

У регіоні сформована база потенційних кандидатів в усиновителі, яка налічує 26 подружніх пар та одиноких осіб (23 – родини та 3 - осіб) з Ічнянського, Козелецького, Корюківського, Менського, Ніжинського, Носівського, Ріпкинського, Срібнянського, Чернігівського районів, м.Ніжина та  Прилуки, Деснянського та Новозаводського районів м. Чернігова, з їх числа мали наміри усиновити дитину: віком до 1 року – 3 (11,5%), до 3 - х – 4 (15,4%), до 5- ти – 10 (38,5%), до 10-ти – 9 (34,6%).

Слід відзначити, що недостатня робота у даному напрямі проводилась у Бахмацькому, Бобровицькому, Городнянському, Коропському, Куликівському, Новгород-Сіверському, Семенівському, Сосницькому, Талалаївському районах, м.Носівці та м. Новгород-Сіверському, мешканцями яких впродовж минулого року не усиновлено жодної дитини та де на початок п.р. відсутні кандидати в усиновлювачі. (Таблиця 6).

В області нараховується 417 усиновлених дітей, за умовами виховання, проживання, матеріального забезпечення яких, у терміни визначені чинним законодавством, здійснюється відповідний контроль. Протягом звітного року здійснено нагляд та отримано звіти щодо 222 таких дітей.

За підсумками минулого року по жодній дитині не відбулося скасування усиновлення.

Кількість дітей, усиновлених іноземцями – 10 осіб, в 4,6 рази менше числа дітей, усиновлених громадянами України. Всі 10 осіб усиновлені громадянами США, з них за віком: з 3 до 5 – 1 (10%), з 6 до 10 – 1 (10%), з 11 до 17 – 8 (80%). Іноземцями також було усиновленно 1 групу дітей по 2 особи, об’єднаних родинними зв’язками.

Опіка, піклування

Традиційно склалося, що найбільш поширеною формою сімейного виховання в області є опіка (піклування) над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Питома вага таких дітей у регіоні впродовж останніх років має наступну тенденцію:

Роки:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Загальна кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб

2 438

2 284

2 177

2 077

2036

2042

З них, перебуває під опікою, піклуванням, осіб

1 585

1 543

1 477

1 434

1406

1397

Питома вага, у %

65,0%

67,6%

67,8%

69,1%

69,1%

68,4%

Середньодержавний рівень охоплення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, опікою, піклуванням складає 72,0%.

3 1397 дітей, влаштованих під опіку, піклування 1210 таких осіб (86,6%) проживають у сім’ях родичів. Впродовж звітного періоду опіку, піклування було встановлено в регіоні над 213 дітьми. Припинено опіку, піклування над 222 дітьми, з причин: 18 – повернення дітей на вихованням батькам, 2 – усиновлення, 11 – смерті опікунів, піклувальників, 1 – смерті дитини, 26 – заявою опікуна, піклувальника, 1856– досягнення дитиною повноліття, 3 - набуттям дитиною повної цивільної дієздатності, 5 - інших причин.

Найбільше дітей під опікою, піклуванням перебувають в сім’ях у м. Новгород-Сіверський – 91,3%, Срібнянському районі – 90,0%, м. Ніжині – 82,2%, Деснянському районі м. Чернігова – 80,7%, Сновському районі – 79,1%. Найменше дітей влаштовані під опіку, піклування у Ріпкинському – 50,0%, м. Носівка - 51,1%, Бобровицькому – 53,8%, Новгород-Сіверському - 58,1%, Сосницькому – 58,3%, що значно нижче середньообласного показника – 68,4%.

За результатами 2018 року показник охоплення опікою, піклуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, знизився у Талалаївському -       (-11,1%), Коропському – (-8,7%), Чернігівському – (-7,4%), Куликівському – (-5,3%), Новозаводському районі м. Чернігова – (- 4,5%), Варвинському та м. Носівка –         (-2,3%), Ріпкинському – (-1,4%), Деснянському районі м. Чернігова та Сновському – (- 0,9%). Навпаки, збільшився у Срібнянському районі – (+ 9,2%), м.Прилуки - (+4,6%), Корюківському та м. Новгород-Сіверський – (+3,8%). (Таблиця 7).

Прийомні сім’ї (ПС), дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ)

З 2006 року у регіоні розвивається мережа дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та прийомних сімей (ПС). За цей період, кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в цих альтернативних формах сімейного виховання перебільшила кількість таких дітей в інтернатних закладах в 4,2 рази (станом на 31.12.2018 в ПС та ДБСТ перебуває 499 дітей, в інтернатах - 119).

Роки

2014

2015

2016

2017

2018

Кількість дитячих будинків сімейного типу

17

22

25

27

28

 - дітей в них

109

136

152

166

183

Кількість прийомних сімей

210

209

208

205

192

 - дітей в них

335

332

325

329

316

Створено ДБСТ

3

5

3

3

3

Створено ПС

22

20

17

14

15

Всього влаштовано дітей в ПС, ДБСТ

58

61

54

56

71

 

Станом на 31.12.2018 в області функціонувало 28 дитячих будинків сімейного типу (у Бобровицькому – 2, Борзнянському – 1, Городнянському – 4, Коропському – 5, Корюківському – 1, Менському – 1, Ніжинському – 1, Прилуцькому - 3, Сновському – 1, Чернігівському - 1, м. Новгород-Сіверський – 2, м. Прилуки – 4, Деснянському районі м.Чернігова - 2) та 192 прийомні сім’ї, в яких всього виховувалось 499 дітей (ДБСТ – 183 вихованця, ПС – 316 прийомних дітей).

Прийомні сім’ї створені у всіх районах та містах обласного значення. Найбільше виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу у Коропському районі – 46, Прилуцькому – 44, м. Прилуки – 40, Городнянському – 31, Корюківському та Менському районах – по 28, найменше у Талалаївському, Срібнянському по – 4, Сосницькому – 6, Варвинському, Новгород-Сіверському, Семенівському – по 7, Куликівському – 8 та Козелецькому – 9. (Таблиці 8).

Взагалі, у сільській місцевості функціонує 15 ДБСТ (94 дітей-вихованців) та 81 ПС (143 прийомі дитини), у містах – 13 ДБСТ та 111 ПС, в яких відповідно перебуває 89 та 173 дитини.

Частка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у ПС та ДБСТ складає у регіоні 24,4%, що на 4,7% перевищує відповідний загальнодержавний показник – 19,7%.

Розподіл дітей-вихованців та прийомних дітей за віком та статтю:

Назва показника

Діти-вихованці дитячих будинків сімейного типу

(осіб)

У тому числі:

Прийомні діти прийомних сімей

(осіб)

У тому числі:

хлопчики

(осіб)

дівчатка

(осіб)

хлопчики

(осіб)

дівчатка

(осіб)

Усього

183

103

80

316

134

182

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

до 6 років

12

6

6

14

6

8

від 6 до 18 років

156

89

67

278

119

159

18 років і більше

15

8

7

24

9

15

Із загальної кількості вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (499 осіб) 357 – здорові діти (71,5%), 142 дитини (28,5%) мають захворювання.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях в область з державного бюджету впродовж 2017 року було спрямовано майже 28 млн.грн.

Протягом 2018 року до цих альтернативних форм сімейного виховання в області всього влаштована 71 дитина, що дозволило перевищити прогнозовані показники на 2018 рік на 13 осіб (планувалось влаштувати 58 дітей).

Якщо Бахмацькою, Борзнянською, Варвинською, Коропською, Корюківською, Менською, Ніжинською, Новгород - Сіверською, Носівською, Прилуцькою, Сновською, Чернігівською райдержадміністраціями, виконавчими комітетами Ніжинської, Прилуцької, Новгород Сіверської міськими радами, Деснянської районної у м.Чернігові ради  забезпечено виконання (або перевиконання) прогнозованих показників, то у Ічнянському, Козелецькому, Ріпкинському, Семенівському Сосницькому, Талалаївському районах в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу протягом року не влаштовано жодної дитини. (Таблиці 9).

Впродовж 2018 року припинили функціонування 29 ПС, ПС перепрофільовані в ДБСТ та 2 ДБСТ переведені в статус ПС, з яких вибуло 69 дітей та осіб, з них: 8 - досягненням повноліття, 21 - у зв’язку з навчанням на повному державному забезпеченні; 11 - усиновленням; 11 – за згодою сторін, 9 – закінченням навчання, 5 – переїздом, 1 - поверненням у біологічну родину, 2 – передані під опіку родичам, 1- одруженням. (Таблиця 10).

Відповідно до вимог чинного законодавства стосовно всіх діючих у регіоні прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (192 ПС та 28 ДБСТ) за результатами їх функціонування у 2018 році службами у справах дітей області на підставі інформацій, наданих центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органами внутрішніх справ, загальноосвітніми та дошкільними закладами, лікувальними установами складені звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей.

Ці звіти вказують на наявність деяких невирішених проблем у вихованні дітей в окремих ПС та ДБСТ, зокрема: конфліктів прийомних дітей та дітей-вихованців з батьками, їх низький інтерес до навчання, психологічна неврівноваженість, схильність до скоєння порушень дисципліни, крадіжок та ін. Такі ситуації мали місце у минулому році під час функціонування ПС та ДБСТ у Бобровицькому, Борзнянському, Деснянському районі м.Чернігова, Корюківському, Прилуцькому, Ріпкинському  районах та в м.Ніжині.

Викликає занепокоєння, що 21 дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, родин опікунів, піклувальників впродовж минулого року отримували допомогу в обласних центрах соціально-психологічної реабілітації дітей (м.Чернігів, Ніжин, с. Хмільниця Чернігівський район), з них: з Бахмацького району – 1, Бобровицького – 1, Козелецького – 4, Коропського – 2, Менського - 1, Прилуцького – 1, Талалаївського - 2, Чернігівського – 3, м. Ніжин – 2, Деснянського району м.Чернігова – 1, м.Новгород - Сіверський – 3. (Таблиця 11).

Такі непоодинокі випадки вказують на недостатню роботу окремих районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації об’єктивного підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, організації ефективного соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Органами опіки та піклування не завжди приймаються рішення при встановленні опіки, піклування, виходячи з найкращих інтересів дітей, не в кожному випадку відбувається соціальний супровід таких сімей, що спричиняє влаштування дітей з сімейних форм виховання до обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, для надання комплексної правової, соціальної та психологічної допомоги з метою їх соціального захисту та корекції поведінки.

Такі непоодинокі випадки вказують на недостатню роботу окремих районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації об’єктивного підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, організації ефективного соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Службами у справах дітей місцевих органів влади не завжди приймаються рішення при встановленні опіки, піклування, виходячи з найкращих інтересів дітей, не в кожному випадку відбувається соціальний супровід таких сімей, що спричиняє влаштування дітей з сімейних форм виховання до обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, для надання комплексної правової, медичної, соціальної та психологічної допомоги з метою корекції їх поведінки.

Вищевикладене свідчить про те, що не на всіх територіях області вживаються вичерпні заходи стосовно реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сімейних формах виховання, внаслідок чого, в інтернатних установах області ще залишаються вихованці з числа таких дітей, які не влаштовані у сім’ї, що суперечить вимогам ст. 6 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ”.

Для реалізації в області завдань державної політики щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, збільшення кількості дітей, влаштованих у сім’ї громадян України вважаємо за доцільне спрямувати впродовж п.р. діяльність органів опіки та піклування на:

 - збільшення в області кількості дітей, охоплених сімейними формами виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) до рівня 94,0%;

 - пошуку кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі для розширення мережі прийомних сімей (ПС) та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), влаштування у ПС, ДБСТ 58 дітей;

 - організацію попередньої роботи щодо вивчення перспектив влаштування у сім’ї дітей, відносно яких існують ризики отримання статусів дітей, позбавлених батьківського піклування;

 - якісний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, влаштування вихованців у сім’ї цих осіб, виходячи виключно з найкращих інтересів дитини;

 - організації ефективного супроводу сімей опікунів, піклувальників, супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу для подолання проблем з виховання дітей.

 

 

Назад

                                                                        
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"