Анонси
2018

Назад

 

 

Розділ І. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

(осіб)

Назва показника

Номер рядка

 

Звітний рік

А

Б

1

Загальна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на первинному обліку на початок року

01

2036

     у тому числі дітей-сиріт

02

580

Кількість дітей, яким протягом року надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

03

330

      з них дівчат

04

163

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, знятих з первинного обліку протягом  року (сума даних рядків 07-12)

05

324

      з них дівчат

06

163

З рядка 05 -  кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, знятих з первинного обліку протягом року у зв’язку з:

 

 

     поверненням дитини на виховання до батьків або до одного з них

07

26

     усиновленням  дитини

08

55

досягненням дитиною повноліття

09

239

     набуттям дитиною чи наданням їй повної цивільної дієздатності

10

3

     смертю дитини

11

1

     іншим

12

0

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку, на кінець року (сума даних рядків 01 і 03 мінус дані рядка  05; сума даних рядків 16- 23)

13

2042

     з них дівчат

14

1012

З рядка 13  -  кількість дітей-сиріт

15

616

З рядка 13 -  кількість дітей, що знаходяться:

 

 

     у медичних, навчальних, виховних закладах, інших закладах або установах, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

16

119

     під опікою / піклуванням

17

1397

     у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу

18

457

     у закладах соціального захисту дітей

19

20

навчаються та проживають у професійно-технічних, вищих навчальних закладах

20

40

відбувають покарання в місцях позбавлення волі, тримаються під вартою

21

0

знаходяться у розшуку

22

0

     інше

23

9

 

Розділ ІІ. Інформація про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених із населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і на тимчасово окупованій території України

 

Назва показника

№ рядка

Звітний рік

Донецька обл.

Луганська обл.

АР Крим,

м. Севастополь

А

Б

1

2

3

Загальна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на первинному обліку у службах у справах дітей  населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і на тимчасово окупованій території України, та проживають на відповідній території інших регіонів України на початок року (сума даних рядків 03- 10)

01

9

3

3

у тому числі дітей-сиріт

02

2

 

 

З рядка 01 -  кількість дітей, що знаходяться:

 

 

 

 

у медичних, навчальних, виховних закладах, інших закладах або установах, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

03

 

 

 

під опікою / піклуванням

04

4

3

1

у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу

05

5

 

2

у закладах соціального захисту дітей

06

 

 

 

навчаються та проживають у професійно-технічних, вищих навчальних      закладах

07

 

 

 

відбувають покарання  в місцях позбавлення волі, тримаються під вартою

08

 

 

 

знаходяться у розшуку

09

 

 

 

інше

10

 

 

 

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що прибули з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і на тимчасово окупованій території України, протягом  року

11

2

1

 

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що прибули з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і на тимчасово окупованій території України, та втратили статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, протягом  року (сума даних рядків 13-18)

12

 

 

 

у тому числі дітей, які втратили статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у зв’язку з:

 

 

 

 

поверненням дитини на виховання до батьків або одного з них

13

 

 

 

усиновленням  дитини

   14

 

 

 

досягненням дитиною повноліття

15

 

 

 

набуттям дитиною чи наданням їй повної цивільної дієздатності

16

 

 

 

смертю дитини

17

 

 

 

іншим

18

 

 

 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що прибули з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і на тимчасово окупованій території України, але виїхали з регіону протягом  року

19

4

1

 

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що прибули з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і на тимчасово окупованій території України, на кінець року (сума даних рядків 01 і 11 мінус дані рядків 12 і 19; сума даних рядків  22- 29)

20

7

3

3

у тому числі дітей-сиріт

21

2

 

 

З рядка 20 -  кількість дітей, що знаходяться:

 

 

 

 

у медичних, навчальних, виховних закладах, інших закладах або установах, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

22

 

 

 

під опікою / піклуванням

23

3

3

1

у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу

24

4

 

2

у закладах соціального захисту дітей

25

 

 

 

навчаються та проживають у професійно-технічних. вищих навчальних закладах

26

 

 

 

відбувають покарання в місцях позбавлення волі, тримаються під вартою

27

 

 

 

знаходяться у розшуку

28

 

 

 

інше

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Відомості про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку, піклування

(осіб)

Назва показника

№ рядка

Звітний рік

А

Б

1

Загальна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (за первинним обліком), які перебували під опікою, піклуванням на початок року

01

1406

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (за первинним обліком), над якими встановлено опіку, піклування протягом  року (сума даних  рядків 03, 04)

02

213

З рядка 02 -  кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку, піклування, призначено:

 

 

   за місцем первинного обліку дитини

03

184

    не за місцем первинного обліку дитини

04

29

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (за первинним обліком), стосовно яких протягом року припинено опіку, піклування (сума даних  рядків 06- 13)

05

222

    у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, стосовно яких припинено опіку, піклування у зв’язку з:

 

 

   поверненням дитини на виховання до батьків або одного з них

06

18

   усиновленням  дитини

07

2

   смертю опікуна, піклувальника

08

11

   смертю дитини

09

1

   заявою опікуна, піклувальника

10

26

   досягненням дитиною повноліття

11

156

   набуттям дитиною чи наданням їй повної цивільної дієздатності

12

3

   з інших причин

13

5

Загальна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (за первинним обліком), які перебувають під опікою, піклуванням на кінець  року (сума даних рядків 01 і 02 мінус дані рядка 05)

14

1397

  у тому числі кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях родичів (з рядка 14)

15

1210

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Відомості про усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Назва показника

№ рядка

Діти

будь- якого віку

З них діти віком на початок звітного року

 

до 1 року

1-2 роки

3-5 років

6-10 років

11-17 років

 
 

А

Б

1

2

3

4

5

6

 

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених за рішенням судових органів протягом звітного року (сума даних рядків       02 і 04), у тому числі

01

56

6

8

19

13

10

 

дітей, усиновлених громадянами України

02

46

6

8

18

12

2

 

    з них дівчат

03

25

2

5

9

7

2

 

дітей, усиновлених іноземцями

04

10

0

0

1

1

8

 

 

    з них дівчат

05

1

0

0

0

0

1

 

Кількість усиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлення яких за рішеннями суду скасовано або визнано недійсним протягом звітного року (сума даних рядків        07 і 09), у тому числі

06

0

0

0

0

0

0

 

усиновлених громадянами України дітей, усиновлення яких скасовано або визнано недійсним

07

0

0

0

0

0

0

 

   з них дівчат

08

0

0

0

0

0

0

 

усиновлених іноземцями дітей, усиновлення яких скасовано або визнано недійсним

09

0

0

0

0

0

0

 

   з них дівчат

10

0

0

0

0

0

0

 

Кількість усиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлювачів яких позбавлено батьківських прав протягом звітного року (сума даних рядків 12 і 14), у тому числі

11

0

0

0

0

0

0

 

усиновлених громадянами України дітей, усиновлювачів яких позбавлено батьківських прав протягом звітного року

12

0

0

0

0

0

0

 

   з них дівчат

13

0

0

0

0

0

0

 

усиновлених іноземцями дітей, усиновлювачів яких позбавлено батьківських прав протягом звітного року

14

0

0

0

0

0

0

 

   з них дівчат

15

0

0

0

0

0

0

 

 

Розділ V. Відомості про усиновлення дітей, які проживають з одним із батьків  і усиновлені вітчимом (мачухою)

(осіб)

 

Назва показника

 

№ рядка

Діти

 будь-якого віку

З них діти віком на початок звітного року

до 1 року

1-2 роки

3-5 років

6-10

років

11-17

років

А

Б

1

2

3

4

5

6

Кількість усиновлених вітчимом (мачухою) за рішенням судових органів дітей, які проживають з одним із батьків, протягом звітного року (сума даних рядків 02 і 04), у тому числі

01

25

0

1

6

12

6

дітей, усиновлених громадянами України

02

25

0

1

6

12

6

з них дівчат

03

14

0

1

2

8

3

дітей, усиновлених іноземцями

04

0

0

0

0

0

0

з них дівчат

05

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VI. Відомості про дітей, які набули статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми їх влаштування

(осіб)

Назва показника

№ рядка

Звітний рік

А

Б

1

Кількість дітей, яким надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, протягом року (сума даних рядків 02- 05 та 14- 16; дорівнює даним рядка 03 розділу І)

01

330

   з них дітей, яких:

 

 

        усиновлено

02

12

        влаштовано під опіку, піклування

03

175

        влаштовано в прийомні сім’ї та дитячі будинки

        сімейного типу

04

50

влаштовано до медичних, навчальних, виховних закладів,     інших закладів або установ, в яких проживають діти-сироти  та діти, позбавлені батьківського піклування (сума даних   рядків 06- 09)

05

44

у тому числі дітей, яких влаштовано до медичних, навчальних, виховних закладів, інших закладів або установ, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, у зв’язку з відсутністю можливості влаштувати дитину на виховання в сім’ю через:

 

 

                 вік дитини

 

 

      0- 5 років

06

25

     6- 10 років

07

11

     11-14 років

08

7

     15- 17 років

09

1

стан здоров’я дитини

 

 

порушення психічного та фізичного розвитку дитини

10

5

інвалідність (діти можуть самостійно пересуватися і самі себе обслуговувати або частково обслуговувати)

11

2

інвалідність (діти не можуть самостійно себе         обслуговувати)

12

0

обдарованість (діти, влаштовані через конкурсний відбір)

13

0

зараховано до професійно-технічних або вищих навчальних закладів

14

17

тимчасово влаштовано відповідно до пункту 31 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866

15

22

інше

16

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VIІ. Відомості про дітей,  батьків яких позбавлено батьківських

прав або яких відібрано у батьків без позбавлення  батьківських прав

                                                                                                                (осіб)

 

Назва показника

№ рядка

За звітний рік

А

Б

1

Кількість дітей, батьків яких позбавлено батьківських прав

01

154

Кількість дітей, відібраних у батьків без позбавлення їх батьківських прав

 

02

30

Кількість дітей, щодо яких батьків поновлено в батьківських правах

 

03

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад