Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
2018

Назад

 

Розділ І. Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та форма їх влаштування на кінець звітного періоду

                                                                                                                                                            (кількість осіб)

Назва показника

 

№ рядка

 

Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

З них

 

над якими встановлено опіку, піклування

 

 

передані в прийомні сім`ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів

для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського

піклування

 

 

 

 

інші заклади

 

системи МОЗ

 

системи МОНмолодьспорту

системи Мінсоцполітики

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

01

2042

1397

293

164

37

110

12

29

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають житло

02

1791

1312

243

132

13

60

6

25

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на праві власності

03

270

229

27

8

0

3

1

2

на праві користування

04

1521

1083

216

124

13

57

5

23

не мають житла

 

05

251

85

50

32

24

50

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Встановлення опіки над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду

 (кількість осіб)

Назва показника

 

№ рядка

 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

Призначений опікун над житлом

особа, яка є опікуном,

піклувальником

дитини

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, але не є його опікуном, піклувальником

особа, яка не перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним та не є його опікуном, піклувальником

А

Б

1

2

3

4

 

Усього

 

 

01

 

1791

 

184

 

27

 

33

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

над якими встановлено опіку, піклування

02

 

1312

 

160

 

12

 

14

передані в прийомні сім`ї

03

243

12

9

10

передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

 

132

10

0

4

передані в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

 

 

79

 

 

2

 

 

5

 

 

4

передані до інших закладів

06

 

25

0

1

1

 

 

Розділ ІІІ. Стан утримання житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування) на кінець звітного періоду

 

 (кількість осіб)

Назва показника

 

№ рядка

 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

З них

 

над якими встановлено опіку, піклування

 

передані в прийомні сім`ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

передані до інших закладів

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього

01

1791

1312

243

132

79

25

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

житло  у придатному для проживання стані

 

02

 

 

1758

 

 

1300

 

 

235

 

 

128

 

 

71

 

 

24

житло у не придатному для проживання стані

 

03

 

 

33

 

 

12

 

 

8

 

 

4

 

 

8

 

 

1

 

 

 

Розділ ІV. Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення їх житлом після досягнення повноліття 

                                                                                                                     (кількість осіб)

Назва показника

 

№ рядка

 

Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття за звітній період

 

З них

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали за звітний період

мають

житло

перебувають на квартирному обліку

потребують взяття на квартирний облік

жиле приміщення

житло з  фонду соціального призначення

у  придатному для проживання стані

 

у  не придатному для проживання стані

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Усього

01

239

142

5

88

4

28

13

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

над якими було встановлено піклування

02

 

158

 

108

 

3

 

44

 

3

 

8

 

0

були передані в прийомні сім`ї

03

24

8

0

16

0

0

0

були передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

9

 

2

 

0

 

7

 

0

 

0

 

0

випускники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

 

48

 

 

24

 

 

2

 

 

21

 

 

1

 

 

20

 

 

13

   

 

Назад

                                                                        
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"