Анонси
2019

Назад

Довідка

про розвиток в області сімейних форм виховання дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, за результатами

2019 року та з початку 2020 року

За відомостями Головного управління статистики в області у регіоні всього нараховувалось 160253 дітей (станом на 01.01.2019), з яких 2030 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (або 1,3% від загальної кількості дитячого населення).

За результатами минулого року в області статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, отримало 300 осіб. До сімейних форм виховання всього було влаштовано 323 дитини (48 – усиновлено, 194 – під опіку, піклування, 68 – у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, 5 – тимчасово у сім’ї родичів, знайомих, 8 – повернуто у біологічну сім’ю), що на 7,7% більше у порівнянні з кількістю дітей, які протягом 2019 посиротіли.

Зокрема, суттєво збільшилось число дітей, які залишились без батьків у Сновському районі на 200,0% (з 4 до 12), Варвинському на 500,0% (з 1 до 6),
м. Прилуки на 71,4% (з 7 до 12), Бобровицькому на 40,0% (з 8 до 13), всього кількість дітей вищезазначеної категорії у цілому по регіону зменшилось на 9,1% (з 330 до 300).

На 01.01.2020 сімейними формами виховання в області було охоплено 92,0% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що менше у порівнянні з початком минулого року на 0,8% (станом на 01.01.2019 – 92,8%).

При середньому значенні цього показника по області – 92,0% (при загальнодержавному – 91,7%), найменше таких дітей виховувалось в сім’ях у Городнянському районі – 83,8%, Сосницькому – 84,6%, Новозаводському
м. Чернігова - 85,4%, Куликівському – 86,0%, Борзнянському – 86,5%, Чернігівському – 87,1%, що спричинено значним числом дітей з цих територій в закладах інституційного догляду (з Новозаводського району м. Чернігова – 20, Чернігівського району – 13, Борзняського та Куликівського по 4, Сосницького – 3).

Крім того, станом на кінець 2019 року залишаються невлаштованими у сім’ї  та перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей області                    (м.Чернігів, Ніжин; с. Хмільниця, Чернігівського району)  30 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 2 дитини з інвалідністю. У всіх дітей на сьогодні відсутні реальні перспективи влаштування у сімейні форми виховання, з них об’єднаних родинними зв’язками 2 групи дітей з 5-ти осіб, 1 група дітей з 3-х осіб та 2 групи дітей з 2-х осіб. Найбільше дітей з первинного обліку  Деснянського району м. Чернігова – 9 осіб (з них: 1 група з 5 дітей), Козелецького району – 6 (з них: 1 група з 2 осіб та 1 група з 3 осіб), Городнянського – 5 (1група з 5 осіб).

Усиновлення

З 2030 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно з вимогами чинного законодавства мають підстави для усиновлення 600 осіб (або 29,6% від їх загальної кількості).

Зберігається позитивна тенденція збільшення кількості дітей, усиновлених українцями у порівнянні з іноземцями, зокрема за результатами 2019 року в області усиновлено 48 дітей (38 – громадянами України, 10 – іноземцями).

В області сформована база потенційних кандидатів в усиновителі, яка налічує 21 подружню пару та одиноку особу з Варвинського, Прилуцького, Ріпкинського, Семенівського, Сновського, Сосницького, Чернігівського районів, м.м. Мена, Ніжин, Прилуки, Чернігів.

У Бахмацькому, Бобровицькому, Борзнянському, Городнянському, Коропському, Куликівському, Менському, Новгород-Сіверському, Талалаївському районах, містах Ічня, Новгород-Сіверський, Носівка впродовж 2019 не усиновлено жодної дитини та відсутні кандидати в усиновлювачі.

Опіка, піклування

На 01.01.2020 під опікою, піклуванням перебувало 1357 дітей даної категорії або 66,8% від їх загальної кількості (при загальнодержавному показнику – 71,4%), на початок 2019 року цей показник складав у регіоні – 68,4%, зменшення склало – 1,6%.

Найменше дітей влаштовані під опіку, піклування у Талалаївському – 45,2%, Бобровицькому та Сосницькому районах – 50,0%, м. Носівка -52,2%, Ріпкинському – 54,5%, Борзнянському – 55,8%, Коропському - 56,7%, Ніжинському районах – 57,3%, що значно нижче середньообласного показника.

Прийомні сім’ї (ПС), дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ)

На кінець 2019 року у регіоні налічувалось 27 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) (у Бобровицькому - 2, Борзняському - 1, Городнянському - 2, Коропському – 5, Корюківському – 1, Прилуцькому – 3, Сновському - 1, Чернігівському районах - 2, м. Мена – 1, м. Новгород-Сіверський – 2, м. Прилуки – 4, м. Чернігів – 3) та 198 прийомних сімей (ПС), в яких всього виховувалось 511 дітей (ДБСТ – 181 вихованець, ПС – 330 прийомних дітей), що на 2,4% більше у порівнянні з кінцем 2018 року (499 осіб). Частка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які знайшли прихисток в ПС, ДБСТ складає 25,2% від загальної кількості таких дітей, що значно перевищує загальнодержавне значення – 20,0% .

За результатами 2019 року у регіоні створено 21 ПС та 2 ДБСТ, всього влаштовано 68 дітей, що на 9,7% перевищило прогнозовані показники на 2019 рік (62 дітей).

Якщо Бобровицькою, Варвинською, Городнянською, Коропською, Менською, Ніжинською, Прилуцькою, Сновською, Талалаївською, Чернігівською райдержадміністраціями, Ніжинською, Новгород-Сіверською, Носівською, Прилуцькою міськими радами, Деснянським, Новозаводським районами                   м. Чернігова впродовж минулого року було забезпечено виконання (або перевиконання) планових показників, то в Ічнянському, Куликівському, Новгород-Сіверському, Ріпкинському, Сосницькому районах в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу впродовж звітного періоду не влаштовано жодної дитини.

          Викликає занепокоєння організація роботи щодо пошуку у районах та містах області кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. Зокрема з 68 дітей, які протягом минулого року були влаштовані у ПС, ДБСТ, лише 26 осіб (або 38,2%) влаштовані в новостворені прийомні сім’ї кандидатів, які пройшли навчання, а переважна більшість дітей – 42 (або 61,8%) поповнили діючі ПС та ДБСТ.

Всього впродовж минулого та поточного років припинили функціонування 24 ПС та 1 ДБСТ, 5 ПС переведені в статус ДБСТ, 4 ДБСТ переведені в статус ПС. Всього вибула 72 дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та особи з їх числа, з них: 7 осіб - у зв’язку з досягненням повноліттям та 2 по досягненню 23 річного віку, 29 - навчанням на повному державному забезпеченні, 8 - закінченням навчання, 8 - усиновленням; 5 – оформлена опіка родичів, 4 - за згодою сторін, 4 – переїздом, 2 – одруженням, 2 - за станом здоров’я дітей, 1- не виконання прийомною матір’ю умов договору.

         

Назад